Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA Nr LXXV/486/18 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 22 sierpnia 2018 r.

w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej, działki nr 733/2 obręb Wszemirów

2018-09-04 09:37:36
UCHWAŁA Nr LXXV/485/18 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 22 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr LIX/381/17 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 20 grudnia 2017 r.
w sprawie budżetu Gminy Prusice na 2018 rok

2018-09-04 09:33:52
UCHWAŁA Nr LXXIV/484/18 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 14 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr X/71/99 Rady Gminy Prusice z dnia 7 czerwca 1999 roku w sprawie
sprzedaży komunalnych lokali użytkowych na terenie Gminy Prusice.

2018-08-21 14:41:40
UCHWAŁA Nr LXXIV/483/18 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 14 sierpnia 2018 r.

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

2018-08-21 14:39:20
UCHWAŁA Nr LXXIV/482/18 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 14 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały X/59/11 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 4 maja 2011 roku w sprawie
wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso

2018-08-21 14:37:44
UCHWAŁA Nr LXXIV/481/18 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 14 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr LXX/452/18 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie
emisji obligacji

2018-08-21 14:36:31
UCHWAŁA Nr LXXIV/480/18 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 14 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały nr LIX /382//17 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 20 grudnia 2017 r.
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2035

2018-08-21 14:35:01
UCHWAŁA Nr LXXIV/479/18 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 14 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr LIX/381/17 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie
budżetu Gminy Prusice na 2018 rok

2018-08-21 12:35:40
UCHWAŁA Nr LXXIII/478/18 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 25 lipca 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały X/59/11 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 4 maja 2011 roku w sprawie
wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso

2018-08-09 08:02:26
UCHWAŁA Nr LXXIII/477/18 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 25 lipca 2018 r.

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad
usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Prusice

2018-08-06 15:09:00