Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA Nr LXI/395/17 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 15 stycznia 2018 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
położonego w rejonie ul. Dębowej we wsi Skokowa.

2018-01-19 13:23:04
UCHWAŁA Nr LXI/394/17 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 15 stycznia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały nr LIX /382//17 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 20
grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2018-2035

2018-01-19 13:22:11
UCHWAŁA Nr LXI/393/17 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 15 stycznia 2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr LIX/381/17 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie
budżetu Gminy Prusice na 2018 rok

2018-01-19 13:18:18
UCHWAŁA Nr LX/392/17 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017

2018-01-08 12:44:48
UCHWAŁA Nr LX/391/17 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr XL/258/16 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie
budżetu Gminy Prusice na 2017 rok

2018-01-08 12:42:16
UCHWAŁA Nr LIX/390/17 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 20 grudnia 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy

2018-01-08 12:39:45
UCHWAŁA Nr LIX/389/17 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 20 grudnia 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy

2018-01-04 11:27:32
UCHWAŁA Nr LIX/388/17 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 20 grudnia 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy

2018-01-04 11:25:48
UCHWAŁA Nr LIX/387/17 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 20 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 30/2 położonej
w mieście Prusice

2018-01-04 11:24:32
UCHWAŁA Nr LIX/386/17 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 20 grudnia 2017 r.

w sprawie rozstrzygnięcia uwagi TAURON Dystrybucja S. A. Oddział we Wrocławiu, pl. Powstańców Śl. 20,
53-314 Wrocławiu, złożonej w dniu 27.11.2017 r. do projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla działki nr 30/2 położonej w mieście Prusice wyłożonego do publicznego wglądu

2018-01-04 10:48:58