Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA Nr LXXXII/516/18 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 14 listopada 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr IX/56/07 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie
ustalenia zasad, na jakich radnym przysługują diety

2018-11-21 12:40:13
UCHWAŁA Nr LXXXII/515/18 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 14 listopada 2018 r.

w sprawie przejęcia zadania przez Gminę Prusice od Powiatu Trzebnickiego w zakresie zimowego
utrzymania dróg powiatowych

2018-11-21 12:39:13
UCHWAŁA Nr LXXXII/514/18 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 14 listopada 2018 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu
Skokowa.

2018-11-21 12:37:59
UCHWAŁA Nr LXXXII/513/18 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 14 listopada 2018 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego
w rejonie ul. Dębowej we wsi Skokowa

2018-11-21 12:19:02
UCHWAŁA Nr LXXXII/512/18 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 14 listopada 2018 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Prusice”

2018-11-21 12:17:55
UCHWAŁA Nr LXXXII/511/18 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 14 listopada 2018 r.

w sprawie uchylenia uchwały nr L/321/17 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 22.06.2017 roku, w sprawie
przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów
położonych we wsi Skokowa, zmienionej uchwałą nr LXXI/491 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia
19.09.2018 roku.

2018-11-21 12:16:26
UCHWAŁA Nr LXXXII/510/18 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 14 listopada 2018 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok

2018-11-21 12:13:12
UCHWAŁA Nr LXXXII/509/18 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 14 listopada 2018 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.

2018-11-21 12:10:31
UCHWAŁA Nr LXXXII/508/18 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 14 listopada 2018 r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1q żyta przyjętej jako podstawę do ustalenia podatku rolnego na
obszarze Gminy Prusice na 2019 rok

2018-11-21 12:09:20
UCHWAŁA Nr LXXXII/507/18 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 14 listopada 2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr LIX/381/17 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie
budżetu Gminy Prusice na 2018 rok

2018-11-21 12:08:05