Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA Nr LXVII/437/18 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 26 marca 2018 r.

w sprawie podziału Gminy Prusice na okregi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych
wybieranych w każdym okręgu

2018-03-28 15:29:38
UCHWAŁA Nr LXVI/436/18 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 21 marca 2018 r.

w sprawie ustalenia czasu na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia
wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach
przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych

2018-03-27 14:18:44
UCHWAŁA Nr LXVI/435/18 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 21 marca 2018 r.

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego.

2018-03-27 14:17:43
UCHWAŁA Nr LXVI/434/18 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 21 marca 2018 r.

w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie gminy Prusice na 2018 rok"

2018-03-27 14:16:33
UCHWAŁA Nr LXVI/433/18 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 21 marca 2018 r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie prowadzenia schronisk dla
bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Prusice

2018-03-27 14:15:17
UCHWAŁA Nr LXVI/432/18 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 21 marca 2018 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie wsi Skokowa, gmina Prusice

2018-03-27 14:14:13
UCHWAŁA Nr LXVI/431/18 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 21 marca 2018 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie miasta Prusice, gmina Prusice

2018-03-27 14:13:14
UCHWAŁA Nr LXVI/430/18 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 21 marca 2018 r.

w sprawie utworzenia spółki Prusickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

2018-03-27 14:12:15
UCHWAŁA Nr LXVI/429/18 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 21 marca 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały nr LIX /382//17 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 20 grudnia 2017 r.
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2035

2018-03-27 14:09:53
UCHWAŁA Nr LXVI/428/18 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 21 marca 2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr LIX/381/17 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie
budżetu Gminy Prusice na 2018 rok

2018-03-27 14:07:10