Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie o przetargu na wykonanie ogrodzenia placów zabaw na terenie gminy Prusice.

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie ogrodzenia placów zabaw na terenie gminy Prusice.
2009-11-30 13:28:36
Ogłoszenie o przetarguna opracowanie dokumentacji projektowej na remont i modernizację GOKIS w Prusicach

Ogłoszenie o przetarguna opracowanie dokumentacji projektowej na remont i modernizację GOKIS w Prusicach
2009-11-27 13:48:06
Ogłoszenie o przetargu- Stworzenie centrum kultury wiejskiej i miejsca sportowo-rekreacyjnego w Kaszycach Wielkich

Ogłoszenie o przetargu- Stworzenie centrum kultury wiejskiej i miejsca sportowo-rekreacyjnego w Kaszycach Wielkich
2009-11-20 14:45:05
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Przebudowa drogi gminnej położonej we wsi Skokowa

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Przebudowa drogi gminnej położonej we wsi Skokowa
2009-11-19 08:16:36
Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym - ulica Rzemieślnicza w Prusicach.

ogłoszenie o II przetargu ulica Rzemieślnicza w Prusicach
2009-11-10 21:49:22
Ogłoszenie o wszczęciu postepowania na dostawę energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Wodociągowego Związku Gmin Bychowo

Ogłoszenie o wszczęciu postepowania na dostawę energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Wodociągowego Związku Gmin Bychowo
2009-10-28 07:54:36
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę urzadzeń zabawowych wraz z ich montażem na terenie gminy Prusice.

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę urzadzeń zabawowych wraz z ich montażem na terenie gminy Prusice.
2009-10-22 10:19:29
Ogloszenie o przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Skokowa

Ogloszenie o przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Skokowa
2009-10-19 14:55:25
Ogłoszenie o przetargu na budowę systemu ciepłowniczego z kotłownią na biomasę - Prusice

Ogłoszenie o przetargu na budowę systemu ciepłowniczego z kotłownią na biomasę - Prusice
2009-10-19 14:38:18
Rozstrzygnięcie przetargu Nr GP/341/15/09 "Przebudowa drogi gminnej w Miejscowości Świerzów

Rozstrzygnięcie przetargu Nr GP/341/15/09 "Przebudowa drogi gminnej w Miejscowości Świerzów
2009-10-14 12:27:59
Przetarg nieograniczony na budowę ulicy Północnej i Południowej w Prusicach

Przetarg nieograniczony na budowę ulicy Północnej i Południowej w Prusicach
2009-09-24 09:32:38
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Świerzów - uwaga zmiana

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Świerzów - uwaga zmiana
2009-09-22 13:20:42
Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń zabawowych wraz z ich montażem na terenie Gminy Prusice

Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń zabawowych wraz z ich montażem na terenie Gminy Prusice
2009-09-22 11:44:45
Ogłoszeni o przetargu nieograniczonym - ulica Rzemieślnicza w Prusicach

Ogłoszeni o przetargu nieograniczonym - ulica Rzemieślnicza w Prusicach
2009-09-18 11:10:39
Przetarg nieograniczony na budowę świetlicy w Brzeźnie.

Przetarg nieograniczony na budowę świetlicy w Brzeźnie.
2009-09-15 15:00:30
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - rozbudowa istniejącego oświetlenia Chodlewko, Prusice ul. Krótka

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - rozbudowa istniejącego oświetlenia Chodlewko, Prusice ul. Krótka
2009-09-11 11:26:59
Rozstrzygnięcie przetargu Nr GP/341/08/09 " Przebudowa części drogi gminnej we wsi Zakrzewo"

Rozstrzygnięcie przetargu Nr GP/341/08/09 " Przebudowa części drogi gminnej we wsi Zakrzewo"
2009-08-07 11:49:49
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej ofert na rozbudowę istniejącego oświetlenia drogowego

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej ofert na rozbudowę istniejącego oświetlenia drogowego
2009-08-06 12:45:01
Rozstrzygnięcie przetargu nr Gp /341/06/09 " Remont drogi gminnej na działce nr 240 polożonej we wsi Krościna Wielka"

Rozstrzygnięcie przetargu nr Gp /341/06/09 " Remont drogi gminnej na działce nr 240 polożonej we wsi Krościna Wielka"
2009-08-05 14:42:10
II przetarg nieograniczony na udzielenie i obslugę kredytudługoterminowego - rozstrzygnięcie przetargu

II przetarg nieograniczony na udzielenie i obslugę kredytudługoterminowego - rozstrzygnięcie przetargu
2009-07-31 14:52:58
Ogloszenie o przetargu na dostawę wielofunkcyjnego samochodu komunalnego służącego do załadunku i przewozu odpadów komunalnych

Ogloszenie o przetargu na dostawę wielofunkcyjnego samochodu komunalnego służącego do załadunku i przewozu odpadów komunalnych
2009-07-29 14:49:32
Ogłoszenie o przetarbu nieograniczonym na dostawę i uruchomienie fotoradaru dla Urzędu MIasta i Gminy w Prusicach

Ogłoszenie o przetarbu nieograniczonym na dostawę i uruchomienie fotoradaru dla Urzędu MIasta i Gminy w Prusicach
2009-07-23 14:46:16
Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego Dożywianie uczniów Szkół Podstawowych i Zespołu Szkół z terenu gminy Prusice.

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego Dożywianie uczniów Szkół Podstawowych i Zespołu Szkół z terenu gminy Prusice.
2009-07-22 13:55:38
Ogloszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowe drogi gminnej we wsi Zakrzewo o numerze nieruchomości 8/5

Ogloszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowe drogi gminnej we wsi Zakrzewo o numerze nieruchomości 8/5
2009-07-14 11:39:16
Ogloszenie o przetargu nieograniczonym na remont dachów Kościoła P.W. Jakuba Ap. w Prusicach - roztrzygnięcie przetargu

Ogloszenie o przetargu nieograniczonym na remont dachów Kościoła P.W. Jakuba Ap. w Prusicach - roztrzygnięcie przetargu
2009-07-14 11:07:16
Przetarg nieograniczony rozbudowa oświetlenia drogowego: Kopaszyn, Wilkowa Mała, Wilkowa Wielka, Świerzów, Prusice

Przetarg nieograniczony rozbudowa oświetlenia drogowego: Kopaszyn, Wilkowa Mała, Wilkowa Wielka, Świerzów, Prusice
2009-07-13 13:22:34
Ogłoszenie o zamówieniu dostawy materiałów budowlanych do przebudowy szkoły w Kaszycach Wielkich, remont przedszkola w Prusicach

Ogłoszenie o zamówieniu dostawy materiałów budowlanych do przebudowy szkoły w Kaszycach Wielkich, remont przedszkola w Prusicach
2009-07-10 07:33:24
Ogloszenie o przetargu nieograniczonym na dożywianie uczniów z terenu Gminy Prusice w 2009/2010

Ogloszenie o przetargu nieograniczonym na dożywianie uczniów z terenu Gminy Prusice w 2009/2010
2009-07-06 11:00:15
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego - unieważnienie przetargu

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego - unieważnienie przetargu
2009-06-04 13:43:48
Prusice:Rozbudowa ist. oświetlenia drogowego w: Kopaszyn, Wilkowa M., Wilkowa W., Prusice

Prusice:Rozbudowa ist. oświetlenia drogowego w: Kopaszyn, Wilkowa M., Wilkowa W., Prusice
2009-05-25 14:42:14
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym -wykonanie zadania kanalizacja sanitarna i deszczowa - północna-południowa w Prusicach

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym -wykonanie zadania kanalizacja sanitarna i deszczowa - północna-południowa w Prusicach
2009-05-14 14:47:08
Zaproszenie do składania ofert cenowych na wykonanie projektów budowlanych przebudowy dróg gminnych

Zaproszenie do składania ofert cenowych na wykonanie projektów budowlanych przebudowy dróg gminnych
2009-05-12 12:54:31
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Przebudowa nawierzchni asfaltowej drogi gminnej Wilkowa - Brzeźno

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Przebudowa nawierzchni asfaltowej drogi gminnej Wilkowa - Brzeźno
2009-04-09 13:13:48
Rozstrzygnięcie najkorzystniejszej oferty w przetargu na dostawę materiałów budowlanych do budowy drogi i chodnika

Rozstrzygnięcie najkorzystniejszej oferty w przetargu na dostawę materiałów budowlanych do budowy drogi i chodnika
2009-04-02 07:04:27
Ogloszenie o przetargu na dostawę materiałów budowlanych do budowy - droga i parking w Prusicach

Ogloszenie o przetargu na dostawę materiałów budowlanych do budowy - droga i parking w Prusicach
2009-03-20 14:11:28
Rozstrzygnięcie przetargu na zakup, dostawę i instalację aparatury medycznej - Ośrodek Zdrowia w Prusicach

Rozstrzygnięcie przetargu na zakup, dostawę i instalację aparatury medycznej - Ośrodek Zdrowia w Prusicach
2009-03-06 14:01:12
"Zawiadomienie o 3 rozstrzygnięciu postępowania - Usługa ochrony fizycznej obiektów Zespołu Szkół w Prusicach 2009-2010 r."

"Zawiadomienie o 3 rozstrzygnięciu postępowania - Usługa ochrony fizycznej obiektów Zespołu Szkół w Prusicach 2009-2010 r."
2009-02-23 09:05:21
Zawiadomienie o ponownym rozstrzygnięciu postępowania - Usługa ochrony fizycznej obiektów Zespołu Szkół w Prusicach 2009-2010 r.

Zawiadomienie o ponownym rozstrzygnięciu postępowania - Usługa ochrony fizycznej obiektów Zespołu Szkół w Prusicach 2009-2010 r.
2009-02-12 10:42:13
Ogłoszenie o przetargu na zakup, dostawę i instalację aparatury medycznej i sprzetu do PZOZ Prusice.

Ogłoszenie o przetargu na zakup, dostawę i instalację aparatury medycznej i sprzetu do PZOZ Prusice.
2009-02-06 11:19:55
ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA - „Usługa ochrony fizycznej obiektów Zespołu Szkół w Prusicach w latach 2009-

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA - „Usługa ochrony fizycznej obiektów Zespołu Szkół w Prusicach w latach 2009-
2009-02-04 11:27:36
Usługa ochrony fizycznej obiektów Zespołu Szkół w Prusicach w latach 2009 - 2010

Usługa ochrony fizycznej obiektów Zespołu Szkół w Prusicach w latach 2009 - 2010
2009-01-27 13:22:55
Sporządz.świadectwa charakterystyki energet.budynku sanit.-szatniowego ORLIK-2012.

Sporządz.świadectwa charakterystyki energet.budynku sanit.-szatniowego ORLIK-2012.
2009-01-07 13:37:55
Zaproszenie do złożenia oferty na usługi porządkowe w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy.

Zaproszenie do złożenia oferty na usługi porządkowe w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy.
2009-01-07 13:14:09
Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych.

Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych.
2009-01-02 13:35:06
10 20 30 40 50 Wyników