Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie o przetargu na wykonanie ogrodzenia placów zabaw na terenie gminy Prusice.

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie ogrodzenia placów zabaw na terenie gminy Prusice.
2009-11-30 13:28:36
Ogłoszenie o przetarguna opracowanie dokumentacji projektowej na remont i modernizację GOKIS w Prusicach

Ogłoszenie o przetarguna opracowanie dokumentacji projektowej na remont i modernizację GOKIS w Prusicach
2009-11-27 13:48:06
Ogłoszenie o przetargu- Stworzenie centrum kultury wiejskiej i miejsca sportowo-rekreacyjnego w Kaszycach Wielkich

Ogłoszenie o przetargu- Stworzenie centrum kultury wiejskiej i miejsca sportowo-rekreacyjnego w Kaszycach Wielkich
2009-11-20 14:45:05
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Przebudowa drogi gminnej położonej we wsi Skokowa

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Przebudowa drogi gminnej położonej we wsi Skokowa
2009-11-19 08:16:36
Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym - ulica Rzemieślnicza w Prusicach.

ogłoszenie o II przetargu ulica Rzemieślnicza w Prusicach
2009-11-10 21:49:22
Ogłoszenie o wszczęciu postepowania na dostawę energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Wodociągowego Związku Gmin Bychowo

Ogłoszenie o wszczęciu postepowania na dostawę energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Wodociągowego Związku Gmin Bychowo
2009-10-28 07:54:36
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę urzadzeń zabawowych wraz z ich montażem na terenie gminy Prusice.

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę urzadzeń zabawowych wraz z ich montażem na terenie gminy Prusice.
2009-10-22 10:19:29
Ogloszenie o przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Skokowa

Ogloszenie o przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Skokowa
2009-10-19 14:55:25
Ogłoszenie o przetargu na budowę systemu ciepłowniczego z kotłownią na biomasę - Prusice

Ogłoszenie o przetargu na budowę systemu ciepłowniczego z kotłownią na biomasę - Prusice
2009-10-19 14:38:18
Rozstrzygnięcie przetargu Nr GP/341/15/09 "Przebudowa drogi gminnej w Miejscowości Świerzów

Rozstrzygnięcie przetargu Nr GP/341/15/09 "Przebudowa drogi gminnej w Miejscowości Świerzów
2009-10-14 12:27:59
Przetarg nieograniczony na budowę ulicy Północnej i Południowej w Prusicach

Przetarg nieograniczony na budowę ulicy Północnej i Południowej w Prusicach
2009-09-24 09:32:38
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Świerzów - uwaga zmiana

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Świerzów - uwaga zmiana
2009-09-22 13:20:42
Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń zabawowych wraz z ich montażem na terenie Gminy Prusice

Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń zabawowych wraz z ich montażem na terenie Gminy Prusice
2009-09-22 11:44:45
Ogłoszeni o przetargu nieograniczonym - ulica Rzemieślnicza w Prusicach

Ogłoszeni o przetargu nieograniczonym - ulica Rzemieślnicza w Prusicach
2009-09-18 11:10:39
Przetarg nieograniczony na budowę świetlicy w Brzeźnie.

Przetarg nieograniczony na budowę świetlicy w Brzeźnie.
2009-09-15 15:00:30
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - rozbudowa istniejącego oświetlenia Chodlewko, Prusice ul. Krótka

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - rozbudowa istniejącego oświetlenia Chodlewko, Prusice ul. Krótka
2009-09-11 11:26:59
Rozstrzygnięcie przetargu Nr GP/341/08/09 " Przebudowa części drogi gminnej we wsi Zakrzewo"

Rozstrzygnięcie przetargu Nr GP/341/08/09 " Przebudowa części drogi gminnej we wsi Zakrzewo"
2009-08-07 11:49:49
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej ofert na rozbudowę istniejącego oświetlenia drogowego

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej ofert na rozbudowę istniejącego oświetlenia drogowego
2009-08-06 12:45:01
Rozstrzygnięcie przetargu nr Gp /341/06/09 " Remont drogi gminnej na działce nr 240 polożonej we wsi Krościna Wielka"

Rozstrzygnięcie przetargu nr Gp /341/06/09 " Remont drogi gminnej na działce nr 240 polożonej we wsi Krościna Wielka"
2009-08-05 14:42:10
II przetarg nieograniczony na udzielenie i obslugę kredytudługoterminowego - rozstrzygnięcie przetargu

II przetarg nieograniczony na udzielenie i obslugę kredytudługoterminowego - rozstrzygnięcie przetargu
2009-07-31 14:52:58