Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Agencja Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu informuje...

 
2014-03-24 20:37:26
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół ul. Żmigrodzka 43, 55-110 Prusice

 
2012-07-18 14:19:47
Dane statystyczne dla Gminy Prusice za 2012 rok

 
2013-02-27 10:10:36
Decyzja Wojewody Dolnośląskiego w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego
2010-05-18 07:11:05
DOTACJA NA WYMIANE PIECÓW! NABÓR ANKIET DO 30 KWIETNIA 2018 ROKU

2018-04-03 09:29:18
Główny Inspektorat Sanitarny informuje

 Główny Inspektorat Sanitarny informuje
2012-09-22 15:43:06
INFORMACJA AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

 
2012-11-29 15:08:19
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Szanowni mieszkańcy

Informujemy, że od 26 listopada 2014r. WPO ALBA S.A. rozpocznie akcję zbierania pojemników na zmieszane odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy nie wyrazili chęci kontynuacji umowy na dzierżawę tych pojemników. Akcja nie dotyczy pojemników na szkło, które to firma udostępniła mieszkańcom w ramach umowy przetargowej na świadczenie usług w zakresie odbiór i zagospodarowania odpadów komunalnych. Zgodnie z przyjętą uchwałą nr XLV/286/12 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prusice, właściciel nieruchomości, jest obowiązany wyposażyć nieruchomość w pojemniki do zbiórki zmieszanych odpadów komunalnych.  

2014-12-02 22:16:45
Informacja odnośnie komunikacji miejskiej

 
2014-02-11 09:19:20
Informacja o budowie oczyszczalni ścieków w Pietrowicach Małych

 
2013-10-15 19:03:22
Informacja o godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy w Prusicach w Wigilię 24 grudnia 2013 roku

 
2013-12-23 22:36:43
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY W URZĘDZIE MIASTA I GMINY W PRUSICACH stanowisko Strażnik Miejski - aplikant
2010-08-24 09:46:51
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY W URZĘDZIE MIASTA I GMINY W PRUSICACH stanowisko ds. funduszy strukturalnych
2010-08-24 09:49:11
Informacja o zabiegach ratowniczych drzewostanów wysokich

2017-04-23 14:31:19
Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Trzebnicy

 
2013-12-24 08:04:12
Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii
2010-08-16 11:47:21
Komunikat Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

2017-02-18 14:04:14
Komunikat w sprawie kanalizacji sanitarnej

 
2013-06-28 10:31:10
Konkurs na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Piotrkowicach

 
2012-06-01 10:01:41
Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Prusice

Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Prusice
2011-08-25 11:34:03
Legalizacja wag mechanicznych, legalizacja wag elektronicznych oraz legalizacja odważników


2012-10-01 10:43:08
Mieszkańcu Gminy Prusice możesz pozyskać dotację na mikroinstalację!

Szanowni Państwo, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 3 - Gospodarka niskoemisyjna, działanie 3.1.C - konkurs horyzontalny, przewiduje się wsparcie w zakresie budowy instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii dla budynków jednorodzinnych.

2016-08-15 21:06:56
„MOBILNA ZBIÓRKA” ODPADÓW PROBLEMOWYCH W GMINIE PRUSICE

 Szanowni Mieszkańcy Burmistrz Miasta i Gminy Prusice informuje, że w dniach od 1 do 30 października 2014 roku przeprowadzona zostanie „mobilna zbiórka” odpadów problemowych z nieruchomości zamieszkałych. Data i miejsce zbiórki określone zostały w harmonogramie.
2014-09-18 20:53:49
NABÓR ANKIET DO PROJEKTU NA INSTALACJE FOTOWOLTAICZE ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY!

Szanowni Państwo,

dziękujemy wszystkim Mieszkańcom Gminy Prusice, którzy wyrazili swoje zainteresowanie programem dofinansowań instalacji prosumenckich i złożyli wypełnioną ankietę w odpowiedzi na ogłoszenie spółki komunalnej Prusice PS Energetyka Odnawialna Sp. z o.o.

2016-11-09 13:23:52
Nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie

 

Burmistrz Miasta i Gminy Prusice

ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji w roku 2011 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych
do rejestru zabytków, położonych na terenie Gminy Prusice

 

 

Zasady udzielania dotacji określa Uchwała Nr LIX/416/10 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 22 marca 2010 roku w sprawie w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Gminy Prusice.

Termin składania wniosków: od dnia 10 czerwca 2011 roku do dnia 30 czerwca 2011 roku.

Miejsce składania wniosków: Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy w Prusicach, Rynek 1, 55-110 Prusice, pok. 1.

Uprawnionymi do złożenia wniosku są osoby posiadające tytuł prawny do zabytku.

Kwota wsparcia zarezerwowana w budżecie Gminy Prusice na rok 2011 to 150 000,00 PLN.

2011-06-09 11:50:48
Nowe zasady gospodarowania odpadami

 
2012-10-27 09:41:51
obwieszczenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju

 
2015-07-03 14:48:10
OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
2011-06-14 10:58:19
OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
2011-05-31 14:30:10
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 518/2 w Prusicach

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 518/2 w Prusicach
2011-05-13 12:58:23
Ogłoszenie w sprawie pracy Urzędu Miasta i Gminy w Prusicach w dniach 7 i 27 grudnia 2013r.

 
2013-12-04 08:50:53
OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE
2010-08-27 14:58:45
OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE z dnia 17.03.2011r.

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE z dnia 17.03.2011r.
2011-03-17 15:27:24
Ostrzeżenie meteorologiczne

Ostrzeżenie meteorologiczne
2010-07-21 14:32:20
Ostrzeżenie meteorologiczne

Ostrzeżenie meteorologiczne
2011-02-07 13:12:25
Ostrzeżenie meteorologiczne

Ostrzeżenie meteorologiczne
2010-07-16 13:49:03
Ostrzeżenie meteorologiczne

Ostrzeżenie meteorologiczne
2010-07-15 13:38:16
Ostrzeżenie meteorologiczne

Ostrzeżenie meteorologiczne
2010-07-13 14:01:08
Ostrzeżenie meteorologiczne

Ostrzeżenie meteorologiczne
2010-08-23 14:46:13
Ostrzeżenie meteorologiczne

Ostrzeżenie meteorologiczne
2010-08-02 13:58:38