Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Szanowni mieszkańcy

Informujemy, że od 26 listopada 2014r. WPO ALBA S.A. rozpocznie akcję zbierania pojemników na zmieszane odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy nie wyrazili chęci kontynuacji umowy na dzierżawę tych pojemników. Akcja nie dotyczy pojemników na szkło, które to firma udostępniła mieszkańcom w ramach umowy przetargowej na świadczenie usług w zakresie odbiór i zagospodarowania odpadów komunalnych. Zgodnie z przyjętą uchwałą nr XLV/286/12 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prusice, właściciel nieruchomości, jest obowiązany wyposażyć nieruchomość w pojemniki do zbiórki zmieszanych odpadów komunalnych.  

2014-12-02 22:16:45
INFORMACJA AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

 
2012-11-29 15:08:19
Główny Inspektorat Sanitarny informuje

 Główny Inspektorat Sanitarny informuje
2012-09-22 15:43:06
DOTACJA NA WYMIANE PIECÓW! NABÓR ANKIET DO 30 KWIETNIA 2018 ROKU

2018-04-03 09:29:18
Decyzja Wojewody Dolnośląskiego w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego
2010-05-18 07:11:05
Dane statystyczne dla Gminy Prusice za 2012 rok

 
2013-02-27 10:10:36
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół ul. Żmigrodzka 43, 55-110 Prusice

 
2012-07-18 14:19:47
Agencja Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu informuje...

 
2014-03-24 20:37:26