Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
zamknięcie przejazdu kolejowego w Borówku

 
2013-09-18 15:46:51
Komunikat w sprawie kanalizacji sanitarnej

 
2013-06-28 10:31:10
Rozpoczęcie procedury odbiorowej wybudowanej kanalizacji sanitarnej w pięciu miejscowościach.

 
2013-06-13 15:23:53
Dane statystyczne dla Gminy Prusice za 2012 rok

 
2013-02-27 10:10:36
Rozporządzenie Wojewody ws. zakazu używania wyrobów pirotechnicznych

 
2012-12-22 14:18:40
Zarządzenie Nr 212/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Prusice z dnia 07 grudnia 2012 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Prusicach

 
2012-12-11 11:49:25
INFORMACJA AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

 
2012-11-29 15:08:19
Nowe zasady gospodarowania odpadami

 
2012-10-27 09:41:51
Zarządzenie nr 167/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Prusice

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej oraz przyjęcia regulaminu rekrutacji do punktów przedszkolnych i udziału w projekcie pn. „Edukacja przedszkolna szansą na sukces twojego dziecka”
2012-10-24 08:16:58
Legalizacja wag mechanicznych, legalizacja wag elektronicznych oraz legalizacja odważników


2012-10-01 10:43:08
Główny Inspektorat Sanitarny informuje

 Główny Inspektorat Sanitarny informuje
2012-09-22 15:43:06
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół ul. Żmigrodzka 43, 55-110 Prusice

 
2012-07-18 14:19:47
Konkurs na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Piotrkowicach

 
2012-06-01 10:01:41
Zaproszenie na IV Forum Partnerstw Lokalnych

 
2011-09-19 09:26:27
Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Prusice

Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Prusice
2011-08-25 11:34:03
OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
2011-06-14 10:58:19
Piękna Wieś Dolnośląska 2011 - zapraszamy do konkursu!

 Przykłady niezwykłej aktywności i nakładu pracy mieszkańców przy realizacji wielu, czasem bardzo innowacyjnych i wzorcowych projektów, które w sposób istotny zmieniły zarówno krajobraz wsi ale przede wszystkim samych mieszkańców. Na takie właśnie wsie i projekty czekamy do 27 czerwca 2011 roku! Samorząd województwa po raz trzeci ogłasza konkurs „Piękna Wieś Dolnośląska 2011” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
2011-06-09 12:25:05
Nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie

 

Burmistrz Miasta i Gminy Prusice

ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji w roku 2011 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych
do rejestru zabytków, położonych na terenie Gminy Prusice

 

 

Zasady udzielania dotacji określa Uchwała Nr LIX/416/10 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 22 marca 2010 roku w sprawie w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Gminy Prusice.

Termin składania wniosków: od dnia 10 czerwca 2011 roku do dnia 30 czerwca 2011 roku.

Miejsce składania wniosków: Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy w Prusicach, Rynek 1, 55-110 Prusice, pok. 1.

Uprawnionymi do złożenia wniosku są osoby posiadające tytuł prawny do zabytku.

Kwota wsparcia zarezerwowana w budżecie Gminy Prusice na rok 2011 to 150 000,00 PLN.

2011-06-09 11:50:48
OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
2011-05-31 14:30:10
Zarządzenie nr 85/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Prusice

 Dla miasta Prusice - część południowa.
2011-05-23 15:13:24