Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Dostawa materiałów budowlanych do budowy grila i altanki, boiska do piłki siatkowej w ramach zagospodarowania działki 16/7 przy remizie OSP w Prusicach.

 
2012-11-29 09:18:03
Dostawa wyposażenia do 11 świetlic w Gminie Prusice.

 
2012-10-05 08:59:03
Zapytanie ofertowe - archeolog – kanalizacja Skokowa

 
2012-09-17 10:16:35
UWAGA! konkurs na opracowanie koncepcji przeniesiono do zakładki Konkursy/do 14 000 euro

 
2012-09-11 13:39:53
Zakup strojów ludowych dla kapeli ludowej "Trzy Dęby z Borówka"

 
2012-07-12 13:07:00
Zakup strojów ludowych i instrumentów muzycznych dla kapeli ludowej „Trzy Dęby z Borówka”

 UNIEWAŻNIENIE
2012-06-29 08:08:56
Dostawa dziesięciu kos spalinowych dla sołectw Gminy Prusice

 ROZSTRZYGNIĘCIE
2012-06-29 08:05:57
PRZEPROWADZENIE AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO PROJEKTU pn. „Program ochrony zlewni rzeki Sąsiecznicy, położonej w dorzeczu rzeki Baryczy poprzez budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji na terenie aglomeracji Prusice”

 
2012-05-30 16:10:16
zapewnienie kompleksowej obsługi gastronomicznej podczas imprezy „II Dni Prusic”

 
2012-05-17 11:01:30
Nadzór inwestorski nad inwestycją pn.: Termomodernizacja 4 budynków użyteczności publicznej w Prusicach: Zespół Szkół, SP ZOZ, GOKiS, GOPS.

 
2012-05-16 10:31:51