Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Przechowywanie książki na polowania indywidualne Nadleśnictwo Żmigród

2018-10-19 09:52:15
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Prusice za rok 2017

2018-04-30 15:20:12
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej

2017-09-07 09:40:10
Informacje wynikające z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

2017-08-10 14:35:42
Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Prusice

2017-08-10 13:17:29
Obwieszczenie zarządu województwa dolnośląskiego z dnia 10 lipca 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia uchwał województwa dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

2017-07-27 12:15:06
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Prusice za 2016 rok.

2017-05-02 12:07:51
Dofinansowanie ze środków budżetu Gminy Prusice do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

2017-03-21 15:06:42
Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Trzebnicy o jakości wody z wodociągu sieciowego Bychowo.

2016-12-29 13:50:52
NABÓR ANKIET DO PROJEKTU NA INSTALACJE FOTOWOLTAICZE ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY!

Szanowni Państwo,

dziękujemy wszystkim Mieszkańcom Gminy Prusice, którzy wyrazili swoje zainteresowanie programem dofinansowań instalacji prosumenckich i złożyli wypełnioną ankietę w odpowiedzi na ogłoszenie spółki komunalnej Prusice PS Energetyka Odnawialna Sp. z o.o.

2016-11-09 13:25:12