Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczeni o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części południowej wsi Skokowa

 
2014-11-19 12:35:30
Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miasta i Gminy Prusice w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części zachodniej miasta Prusice

 
2013-11-29 09:33:39
Ogłoszenie o wyłozeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części zachodniej miasta Prusice

 
2013-07-23 15:21:08
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Prusice

 
2013-07-22 13:19:55
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Prusice

 
2013-01-11 12:29:52
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 111/8 położonej w obrębie wsi Pawłów Trzebnicki, zatwierdzonego uchwałą nr XXXVI/212/12 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 27 czerwca 2012r.

 
2013-01-03 12:25:18
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Świerzów

 
2012-09-28 10:04:18
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Prusice

 
2011-10-05 08:14:59
Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Skokowa

Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Skokowa
2010-05-25 11:16:35
Plan miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla wsi Pietrowice Małe - działka nr 110

Plan miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla wsi Pietrowice Małe - działka nr 110
2010-05-25 11:16:35