Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
obwieszczenie o o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w południowej części wsi Wszemirów

2018-06-14 09:15:33
OGŁOSZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w południowej części miasta Prusice

2018-02-15 11:35:48
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 369/2 we wsi Skokowa

2018-02-13 13:59:31
OGŁOSZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul. Dębowej we wsi Skokowa

2018-02-08 09:06:45
Obwieszczeni o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części południowej wsi Skokowa

 
2014-11-19 12:35:30
Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miasta i Gminy Prusice w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części zachodniej miasta Prusice

 
2013-11-29 09:33:39
Ogłoszenie o wyłozeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części zachodniej miasta Prusice

 
2013-07-23 15:21:08
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Prusice

 
2013-07-22 13:19:55
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Prusice

 
2013-01-11 12:29:52
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 111/8 położonej w obrębie wsi Pawłów Trzebnicki, zatwierdzonego uchwałą nr XXXVI/212/12 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 27 czerwca 2012r.

 
2013-01-03 12:25:18