Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prusice

2016-09-09 10:10:06
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzania zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prusice”

 
2015-01-19 08:44:10
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Prusice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (Pietrowice Małe)

 
2014-11-19 15:06:46
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Prusice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (Raszowice, Krościna Wielka, Jagoszyce, Dębnica)

 
2014-11-19 15:06:13
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prusice"

 
2013-10-14 11:56:44
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Prusice

 
2012-05-10 13:29:16