Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Przewozy szkolne wraz z użyczeniem autobusu szkolnego marki JELCZ w roku szkolnym 2011-2012

Przewozy szkolne wraz z użyczeniem autobusu szkolnego marki JELCZ w roku szkolnym 2011-2012
2011-07-08 11:53:31
DOŻYWIANIE UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I ZESPOŁU SZKÓŁ Z TERENU GMINY PRUSICE W TRAKCIE ROKU SZKOLNEGO 2011/2012

DOŻYWIANIE UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I ZESPOŁU SZKÓŁ Z TERENU GMINY PRUSICE W TRAKCIE ROKU SZKOLNEGO 2011/2012
2011-07-06 15:13:27
Przetarg nieograniczony na Rozbudowę świetlicy wiejskiej wraz z agospodarowaniem terenu w miejscowości Górowo

Przetarg nieograniczony na Rozbudowę świetlicy wiejskiej wraz z agospodarowaniem terenu w miejscowości Górowo
2011-05-24 14:19:28
Przetarg nieograniczony na remont nawierzchni i budowa kanalizacji deszczowej ul. Kwiatowa w Strupinie

Przetarg nieograniczony na remont nawierzchni i budowa kanalizacji deszczowej ul. Kwiatowa w Strupinie
2011-05-16 07:34:06
Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i rozbudowę oświetlenia drogowego w Gminie Prusice oraz wykonanie projektu zamiennego dla miejscowości Ligota Strupińska

Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i rozbudowę oświetlenia drogowego w Gminie Prusice oraz wykonanie projektu zamiennego dla miejscowości Ligota Strupińska
2011-05-12 13:10:34
Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu usług sportu i rekreacji w Ligocie Strupińskiej

 Zadanie dofinansowane jest w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, umowa o przyznanie pomocy nr 00109-6930-UM0130160/10 z dnia 12 kwietnia 2011 roku.

Przedłużenie terminu składania ofert do dnia 31 maja 2011 roku

2011-05-05 09:29:47
Przetarg nieograniczony "Przebudowa kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i sieci wodociągowej z przyłączami w Rynku w Prusicach"

 Przebudowa kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i sieci wodociągowej z przyłączami w Rynku w Prusicach
2011-04-07 15:23:00
DOSTAWA NOWEJ KOPARKO-ŁADOWARKI KOŁOWEJ WRAZ Z OSPRZĘTEM

 ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA
2011-04-07 14:43:11
II przetarg nieograniczony na zadanie: Zagospodarowanie otwartej przestrzeni we wsi Chodlewko, budowa placu zabaw

II przetarg nieograniczony na zadanie: Zagospodarowanie otwartej przestrzeni we wsi Chodlewko, budowa placu zabaw
2011-03-28 13:42:01
Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania: ZAGOSPODAROWANIE OTWARTEJ PRZESTRZENI W CHODLEWKU - Plac zabaw

Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania: ZAGOSPODAROWANIE OTWARTEJ PRZESTRZENI W CHODLEWKU - Plac zabaw
2011-03-04 13:10:11