Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
usługi sprawowania kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach zadania: „Przebudowa drogi gminnej Skokowa – Piotrkowice”

 Dokumentacja projektowa dotycząca zadania: Przebudowa drogi gminnej Skokowa - Piotrkowice znajduje się w bieżącej zakładce w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania

UNIEWAŻNIENIE
2011-08-30 14:08:12
Remont elewacji zabytkowego kościoła p.w. Niepokalanego Serca NMP w Strupinie

 Rozstrzygnięcie przetargu
2011-08-30 13:36:32
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Skokowa

 Zmiana terminu składania ofert na dzień 24.08.2011r.
2011-08-12 13:20:16
Rozstrzygnięcie przetargu na realizację zadania pn. "Wykonanie zamiennego projektu budowlanego i uzupełnienie dokumentacji dla zadania pn. "Budowa oczyszczalni ścieków PRUSICE w Pietrowicach Małych wraz z wylotem do odbiornika Struga Ioraz siecią wodociągową wraz z dostawami wyposażenia eksploatacyjnego sieci""

Rozstrzygnięcie przetargu na realizację zadania pn. "Wykonanie zamiennego projektu budowlanego i uzupełnienie dokumentacji dla zadania pn. "Budowa oczyszczalni ścieków PRUSICE w Pietrowicach Małych wraz z wylotem do odbiornika Struga Ioraz siecią wodociągową wraz z dostawami wyposażenia eksploatacyjnego sieci""
2011-08-10 12:58:07
Przebudowa drogi gminnej Skokowa – Piotrkowice

 Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Zmiana terminu składania ofert
2011-08-04 14:37:38
Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Prusice

Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Prusice
2011-08-02 09:55:44
ZAWIADOMIENIE o wyborze oferty najkorzystniejszej

ZAWIADOMIENIE o wyborze oferty najkorzystniejszej
2011-07-27 15:35:27
Wykonanie zamiennego projektu budowlanego i uzupełnienie dokumentacji dla zadania pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków PRUSICE w Pietrowicach Małych wraz z wylotem do odbiornika Struga I oraz siecią wodociągową wraz z dostawami wyposażenia eksploatacyjnego sieci”

 

Istniejąca dokumentacja oczyszczalni ścieków PRUSICE w Pietrowicach Małych dostępna jest pod adresem: www.bip.prusice.pl w zakładce zamówienia publiczne rok 2011 "Przetarg nieograniczony na budowę oczyszczalni ścieków "Prusice" w Pietrowicach Małych"


Projekt jest dofinansowany w ramach umowy nr: UDA-RPDS.04.02.00-02-027/09-00

Program ochrony wód zlewni rzeki Sąsiecznicy, położonej w dorzeczu rzeki Baryczy poprzez budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji na terenie aglomeracji Prusice nr UDA-RPDS.04.02.00-02-027/09-00 w ramach Priorytetu nr 4 „Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska (Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne)” Działanie nr 4.2 „Infrastruktura wodno-ściekowa” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007- 2013.

2011-07-25 11:16:10
Drugi przetarg nieograniczony na rozbuowę świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Górowo

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA
2011-07-20 16:15:42
DOSTAWA MATERIAŁÓW DO BUDOWY DROGI W STRUPINIE

DOSTAWA MATERIAŁÓW DO BUDOWY DROGI W STRUPINIE
2011-07-18 09:49:59