Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach ogłasza nabór na stanowisko głównego księgowego

2017-12-15 12:02:50
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach

2017-11-17 17:42:03
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach

INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

2017-11-16 12:33:59
Burmistrz Miasta i Gminy w Prusice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. funduszy strukturalnych

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

2017-11-03 11:13:27
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. funduszy strukturalnych w Referacie Funduszy Zewnętrznych w Urzędzie Miasta i Gminy w Prusicach I etat

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

2017-09-12 14:00:17
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej w Referacie Budżetu, Podatków i Opłat Lokalnych w Urzędzie Miasta i Gminy Prusice

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

2017-09-11 14:07:05
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. funduszy strukturalnych w Referacie Funduszy Zewnętrznych w Urzędzie Miasta i Gminy w Prusicach I etat

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

2017-08-25 10:29:05
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ogłasza nabór na stanowisko Kierownik Oczyszczalni Ścieków - Operator Urządzeń Technicznych

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

2017-08-09 15:37:26
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy główny specjalista - Kierownik ds. funduszy strukturalnych w Referacie Funduszy Zewnętrznych w Urzędzie Miasta i Gminy Prusice - I etat

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

2017-08-02 10:27:27
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Główny Księgowy w Urzędzie Miasta i Gminy Prusice

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

2017-08-01 13:09:28
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy podinspektor ds. funduszy strukturalnych w Referacie Funduszy Zewnętrznych w Urzędzie Miasta i Gminy w Prusicach

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

2017-06-30 13:25:02
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Skarbnika Miasta i Gminy Prusice

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

2017-04-10 15:29:10
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy inspektor/podinspektor ds. funduszy strukturalnych w Referacie Funduszy Zewnętrznych w Urzędzie Miasta i Gminy w Prusicach

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

2017-03-15 17:27:29
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice ogłasza III nabór na stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miasta i Gminy w Prusicach (umowa na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie usprawiedliwionej nieobecności w pracy)

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU NABORU

2017-03-10 10:21:53
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice ogłasza II nabór na stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miasta i Gminy w Prusicach (umowa na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie usprawiedliwionej nieobecności w pracy)

2017-02-16 13:04:21
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice ogłasza nabór na stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miasta i Gminy w Prusicach (umowa na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie usprawiedliwionej nieobecności w pracy)

2017-01-31 12:07:06
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy inspektor ds. ochrony środowiska w Referacie Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Miasta i Gminy w Prusicach

2016-10-07 12:34:31
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Kierownik Referatu Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Miasta i Gminy w Prusicach

2016-07-21 11:20:16
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy główny specjalista ds. funduszy strukturalnych w Referacie Funduszy Zewnętrznych w Urzędzie Miasta i Gminy w Prusicach

2016-01-29 15:23:53
Informacja o wynikach II naboru na wolne stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prusicach

 
2015-03-04 20:27:33
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice ogłasza II nabór na wolne stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prusicach

 
2015-02-13 11:26:05
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prusicach

 
2015-02-13 11:22:59
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice ogłasza nabór na wolne stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prusicach

 
2015-01-28 19:48:04
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy podinspektor ds. funduszy strukturalnych w Referacie Funduszy Zewnętrznych w Urzędzie Miasta i Gminy w Prusicach

 
2015-01-08 13:56:42
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy podinspektor ds. funduszy strukturalnych w Referacie Funduszy Zewnętrznych w Urzędzie Miasta i Gminy w Prusicach

 
2014-12-16 13:47:24
Przewodniczący Zarządu Związku Gmin „Bychowo” ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Główny Specjalista d/s Zarządzania Mieniem i Majątkiem Związku Gmin „Bychowo”

 
2014-09-23 14:00:53
Protokół z posiedzenia komisji rekrutacyjnej w sprawie wyłonienia kandydata na wolne stanowisko pracy specjalista ds. gospodarki ściekowej w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Prusicach

 
2014-07-02 08:06:16
ZGKiM Prusice ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy specjalista ds. gospodarki ściekowej w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Prusicach

 
2014-06-04 10:27:29
Informacja o wynikach naboru w sprawie wyłonienia kandydata na stanowisko pracy główny księgowy w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Prusicach

 
2014-02-26 11:11:56
Inspektor ds. kadr i płac z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Prusice ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy główny księgowy w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Prusicach

 
2014-02-10 09:51:01
Informacja o wynikach naboru w sprawie wyłonienia kandydata na stanowisko referent ds. funduszy strukturalnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Prusicach

 
2013-10-03 12:40:33
Protokół z posiedzenia komisji rekrutacyjnej w sprawie wyłonienia kandydata na stanowisko referent ds. funduszy strukturalnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Prusicach

 
2013-09-30 13:17:08
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy referent ds. funduszy strukturalnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Prusicach

 
2013-09-09 11:37:39
Inspektor ds. kadr i płac z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Prusice ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy główny księgowy w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Prusicach

 
2013-08-30 14:33:45
Protokół z posiedzenia komisji rekrutacyjnej w sprawie wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektor ds.księgowości budżetowej

 
2013-07-17 11:09:53
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy podinspektor ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Prusicach

 
2013-06-18 13:59:11
Protokół z posiedzenia komisji rekrytacyjnej w sprawie wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektor ds.księgowości budżetowej

 
2013-06-18 13:52:08
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy podinspektor ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Prusicach

 
2013-06-04 14:43:46
Informacja o wynikach naboru w sprawie wyłonienia kandydata na wolne stanowisko pracownik Punktu Informacji Turystycznej w Urzędzie Miasta i Gminy w Prusicach

 
2013-04-26 13:35:22
Protokół z posiedzenia komisji rekrutacyjnej w sprawie wyłonienia na wolne stanowisko pracownik Punktu Informacji Turystycznej w Urzędzie Miasta i Gminy w Prusicach

 
2013-04-26 13:31:41
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Piotrkowicach, 55-110 Prusice

 
2013-04-25 15:49:55
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół ul. Żmigrodzka 43, 55-110 Prusice

 
2013-04-25 15:48:58
Informacja o wynikach naboru w sprawie wyłonienia kandydata na wolne stanowisko Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii i Uzależnień Lekowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Prusicach

 
2013-04-19 11:12:03
Informacja o wynikach naboru na stanowisko nauczyciela w Punkcie Przedszkolnym w Brzeźnie.

 
2013-04-17 13:33:51
Informacja o wynikach naboru na stanowisko nauczyciela w Punkcie Przedszkolnym w Strupinie.

 
2013-04-16 10:28:55
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice ogłasza nabór na wolne stanowisko pracownik Punktu Informacji Turystycznej w Urzędzie Miasta i Gminy w Prusicach

 
2013-04-09 17:00:52
Protokół z posiedzenia komisji rekrutacyjnej w sprawie wyłonienia kandydata na wolne stanowisko Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii i Uzależnień Lekowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Prusicach

 
2013-04-09 16:55:42
Protokół z posiedzenia komisji rekrutacyjnej w sprawie wyłonienia kandydata na stanowisko Koordynatora projektu „Edukacja przedszkolna szansą na sukces twojego dziecka” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX, Działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, Program Operacyjny Kapitał Ludzki realizowany przez Gminę Prusice

 
2013-04-09 16:43:42
Protokół z posiedzenia komisji rekrutacyjnej w sprawie wyłonienia kandydata na stanowisko nauczyciela w Punkcie Przedszkolnym w Brzeźnie i Strupinie.

 
2013-04-09 11:10:23
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pomoc nauczyciela w Punkcie Przedszkolnym w Strupinie.

 
2013-03-26 08:54:47