Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Skarbnika Miasta i Gminy Prusice

2018-11-30 15:52:31
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Skarbnika Miasta i Gminy Prusice

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ I WYNIK NABORU

2018-11-30 15:51:55
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. funduszy strukturalnych w Referacie Funduszy Zewnętrznych w Urzędzie Miasta i Gminy w Prusicach I etat

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

2018-11-30 15:50:51
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. funduszy strukturalnych w Referacie Funduszy Zewnętrznych w Urzędzie Miasta i Gminy w Prusicach I etat

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

2018-11-15 15:36:59
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. funduszy strukturalnych w Referacie Funduszy Zewnętrznych w Urzędzie Miasta i Gminy w Prusicach I etat

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

2018-09-18 20:53:27
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prusicach ogłasza nabór na stanowisko Asystent Rodziny

2018-08-01 11:09:23
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prusicach poszukuje osoby do podjęcia zatrudnienia na umowę zlecenie do świadczenia usług opiekuńczych

2018-08-01 11:09:08
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prusicach ogłasza nabór na stanowisko Księgowego

2018-07-30 12:58:27
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Piotrkowicach

2018-06-05 14:10:29
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Prusicach

2018-06-05 14:07:49
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – samodzielne stanowisko ds. promocji, turystyki i współpracy

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

2018-05-11 12:43:16
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN „BYCHOWO” OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

2018-04-13 14:27:33
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice ogłasza nabór na stanowisko młodszy księgowy ds. księgowości podatkowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Prusicach (umowa na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie usprawiedliwionej nieobecności w pracy)

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

2018-02-28 07:29:58
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. promocji, turystyki i współpracy

NABÓR ZOSTAŁ UNIEWAŻNIONY

2018-02-10 13:27:26
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach

2018-01-24 12:09:36
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach ogłasza nabór na stanowisko głównego księgowego

2017-12-15 12:02:50
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach

INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

2017-11-16 12:33:59
Burmistrz Miasta i Gminy w Prusice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. funduszy strukturalnych

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

2017-11-03 11:13:27
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. funduszy strukturalnych w Referacie Funduszy Zewnętrznych w Urzędzie Miasta i Gminy w Prusicach I etat

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

2017-09-12 14:00:17
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej w Referacie Budżetu, Podatków i Opłat Lokalnych w Urzędzie Miasta i Gminy Prusice

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

2017-09-11 14:07:05