Urząd Stanu Cywilnego 

 

Urząd Stanu Cywilnego 

Urząd Stanu Cywilnego w Prusicach obsługuje Miasto i Gminę Prusice

(9347 mieszkańców). Siedzibą USC jest Prusicki Ratusz - Rynek 1.

Kierownikiem USC jest mgr Alicja Woźniak

nr tel. 71/312-62-24 w. 58

Zastępcą Kierownika USC jest Dorota Karkosz

W archiwum USC znajdują się:

- księgi urodzeń, małżeństw i zgonów za lata 1945 -2003

- księgi urodzeń i małżeństw byłego USC Piotrkowice za lata 1955-1959

- księgi urodzeń i małżeństw byłego USC Skokowa za lata 1948-1959

 


Liczba odwiedzin : 1631
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Emil Dragosz
Osoba odpowiedzialna za informację : Emil Dragosz
Czas wytworzenia: 2010-05-25 11:17:01
Czas publikacji: 2010-05-25 11:17:01
Data przeniesienia do archiwum: Brak