Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
: Zakupy paliwa na terenie Gminy Prusice lub dowóz własnym transportem do siedziby zamawiającego co 1 miesiąc lub co 2 miesiące w ilościach 3.000 lub 4.000l. jednorazowo, do służbowych pojazdów samochodowych i sprzętu eksploatowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Prusicach w 2012 r.

 ROZSTRZYGNIĘCIE
2012-03-16 13:45:07
Przetarg nieograniczony na dostawę busa - aotobusu ( min. 19 + 1 - max 28 + 1) dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Prusicach

 ROZSTRZYGNIĘCIE
2012-03-16 09:22:12
II przetarg nieograniczony na leasing operacyjny samochodu busa - autobusu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Prusicach

 UNIEWAŻNIENIE
2012-03-07 12:53:34
Leasing operacyjny samochodu busa - autobusu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Prusicach

UNIEWAŻNIENIE
2012-02-28 11:18:40
Odnowa budynków mieszkalnych w ramach rewitalizacji miasta Prusice - II przetarg nieograniczony.

 ROZSTRZYGNIĘCIE
2012-02-16 10:11:18
Dostawa artykułów biurowych i środków czystości do Urzędu Miasta i Gminy w Prusicach

ROZSTRZYGNIĘCIE
2012-01-27 12:37:15
Postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. "Odnowa budynków mieszkalnych w ramach rewitalizacji miasta Prusice,"

UNIEWAŻNIENIE
2012-01-18 15:20:26