Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Prusice

ROZSTRZYGNIĘCIE
2012-09-13 14:51:58
Remont drogi gminnej w Budziczu - Odcinek B

ROZSTRZYGNIĘCIE
2012-09-12 14:43:09
DOŻYWIANIE UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I ZESPOŁU SZKÓŁ Z TERENU GMINY PRUSICE W TRAKCIE ROKU SZKOLNEGO 2012/2013

 ROZSTRZYGNIĘCIE
2012-08-31 07:35:27
Przewozy szkolne w roku szkolnym 2012-2013

 ROZSTRZYGNIĘCIE
2012-07-19 12:58:36
Dostawa przyrządu radarowego wraz z wyposażeniem dodatkowym i oprogramowaniem oraz dostosowaniem masztu

 
2012-06-29 12:09:22
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej położonej na działce nr 82/6 i nr 82/5 AM-1, obręb Krościna Mała

 ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA
2012-06-29 11:55:08
Dostawa przyrządu radarowego oraz masztu wraz z wyposażeniem dodatkowym i oprogramowaniem

 
2012-06-18 14:17:44
usługa wykonania dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz kosztorysów inwestorskich dla zadnia pn. Budowa ścieżek rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej w powiatach trzebnickim i milickim

ROZSTRZYGNIĘCIE
2012-06-14 10:34:07
"Termomodernizacja 4 budynków użyteczności publicznej w Prusicach: Zespół Szkół, SP ZOZ, GOKiS, GOPS" budynki ZS i GOPS

rozstrzygnięcie
2012-05-08 12:01:41
Rozbudowa, przebudowa i remont ratusza w Rynku w Prusicach

 
2012-04-24 14:27:26