Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
II przetarg nieograniczony Urządzenie placu zabaw w Brzeźnie dz. Nr 29/2 AM-1 obręb Brzeźno

 ROZSTRZYGNIĘCIE
2012-11-21 11:57:38
Wykonanie posadzki w remizie OSP w Prusicach

 ROZSTRZYGNIĘCIE
2012-11-15 14:26:08
Wykonanie opracowań projektowych dla zadania Budowa chodnika w miejscowości Strupina oraz Skokowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342.

ROZSTRZYGNIĘCIE
2012-11-12 14:28:46
Urządzenie placu zabaw w Brzeźnie dz. Nr 29/2 AM-1 obręb Brzeźno

 UNIEWAŻNIENIE
2012-11-07 17:07:27
Wykonanie iluminacji świątecznej w sezonie zimowym 2012/2013

ROZSTRZYGNIĘCIE
2012-10-29 10:33:02
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotowego na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 7 200 000 zł

 ROZSTRZYGNIĘCIE
2012-09-27 12:36:01
roboty dodatkowe w ramach zadania pn. Termomodernizacja 4 budynków użyteczności publicznej w Prusicach: Zespół Szkół, SP ZOZ, GOKiS, GOPS

 
2012-09-21 12:20:21
usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć w ramach projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej” w roku szkolnym 2012/2013 w szkołach na terenie Gminy Prusice

 ROZSTRZYGNIĘCIE
2012-09-20 14:09:37
usługi pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach zadania Budowa zespołu boisk sportowych wraz z budynkiem zaplecza sanitarno-szatniowego w Pawłowie Trzebnickim realizowanego w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”

ROZSTRZYGNIĘCIE
2012-09-17 12:22:07
Budowa zespołu boisk sportowych wraz z budynkiem zaplecza sanitarno-szatniowego w Pawłowie Trzebnickim realizowanego w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”

ROZSTRZYGNIĘCIE
2012-09-14 12:32:37
Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Prusice

ROZSTRZYGNIĘCIE
2012-09-13 14:51:58
Remont drogi gminnej w Budziczu - Odcinek B

ROZSTRZYGNIĘCIE
2012-09-12 14:43:09
DOŻYWIANIE UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I ZESPOŁU SZKÓŁ Z TERENU GMINY PRUSICE W TRAKCIE ROKU SZKOLNEGO 2012/2013

 ROZSTRZYGNIĘCIE
2012-08-31 07:35:27
Przewozy szkolne w roku szkolnym 2012-2013

 ROZSTRZYGNIĘCIE
2012-07-19 12:58:36
Dostawa przyrządu radarowego wraz z wyposażeniem dodatkowym i oprogramowaniem oraz dostosowaniem masztu

 
2012-06-29 12:09:22
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej położonej na działce nr 82/6 i nr 82/5 AM-1, obręb Krościna Mała

 ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA
2012-06-29 11:55:08
Dostawa przyrządu radarowego oraz masztu wraz z wyposażeniem dodatkowym i oprogramowaniem

 
2012-06-18 14:17:44
usługa wykonania dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz kosztorysów inwestorskich dla zadnia pn. Budowa ścieżek rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej w powiatach trzebnickim i milickim

ROZSTRZYGNIĘCIE
2012-06-14 10:34:07
"Termomodernizacja 4 budynków użyteczności publicznej w Prusicach: Zespół Szkół, SP ZOZ, GOKiS, GOPS" budynki ZS i GOPS

rozstrzygnięcie
2012-05-08 12:01:41
Rozbudowa, przebudowa i remont ratusza w Rynku w Prusicach

 
2012-04-24 14:27:26