Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
II przetarg nieograniczony Urządzenie placu zabaw w Brzeźnie dz. Nr 29/2 AM-1 obręb Brzeźno

 ROZSTRZYGNIĘCIE
2012-11-21 11:57:38
Wykonanie posadzki w remizie OSP w Prusicach

 ROZSTRZYGNIĘCIE
2012-11-15 14:26:08
Wykonanie opracowań projektowych dla zadania Budowa chodnika w miejscowości Strupina oraz Skokowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342.

ROZSTRZYGNIĘCIE
2012-11-12 14:28:46
Urządzenie placu zabaw w Brzeźnie dz. Nr 29/2 AM-1 obręb Brzeźno

 UNIEWAŻNIENIE
2012-11-07 17:07:27
Wykonanie iluminacji świątecznej w sezonie zimowym 2012/2013

ROZSTRZYGNIĘCIE
2012-10-29 10:33:02
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotowego na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 7 200 000 zł

 ROZSTRZYGNIĘCIE
2012-09-27 12:36:01
roboty dodatkowe w ramach zadania pn. Termomodernizacja 4 budynków użyteczności publicznej w Prusicach: Zespół Szkół, SP ZOZ, GOKiS, GOPS

 
2012-09-21 12:20:21
usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć w ramach projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej” w roku szkolnym 2012/2013 w szkołach na terenie Gminy Prusice

 ROZSTRZYGNIĘCIE
2012-09-20 14:09:37
usługi pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach zadania Budowa zespołu boisk sportowych wraz z budynkiem zaplecza sanitarno-szatniowego w Pawłowie Trzebnickim realizowanego w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”

ROZSTRZYGNIĘCIE
2012-09-17 12:22:07
Budowa zespołu boisk sportowych wraz z budynkiem zaplecza sanitarno-szatniowego w Pawłowie Trzebnickim realizowanego w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”

ROZSTRZYGNIĘCIE
2012-09-14 12:32:37