Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Budowa boiska w miejscowości Ligotka

 ROZSTRZYGNIĘCIE
2013-04-09 12:09:37
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Prusice i jej jednostek organizacyjnych

UNIEWAŻNIENIE
2013-03-27 17:18:25
Budowa oczyszczalni ścieków ,,Prusice’’ w Pietrowicach Małych wraz z wylotem do odbiornika – Struga I oraz siecią wodociągową wraz z dostawami wyposażenia eksploatacyjnego sieci

ROZSTRZYGNIĘCIE
2013-03-15 12:20:47
Zakup samochodu na potrzeby Straży Miejskiej.

 UNIEWAŻNIONO
2013-03-06 16:55:42
Dostawa samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kaszyce Wielkie

 UNIEWAŻNIONO
2013-02-20 17:25:34
Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla 50 dzieci do Punktów Przedszkolnych zlokalizowanych w miejscowościach Strupina i Brzeźno

 ROZSTRZYGNIĘCIE
2013-02-13 14:10:40
Dostawa samochodu osobowego na potrzeby Straży Miejskiej w Prusicach

 UNIEWAŻNIONO
2013-02-07 14:34:28
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach Projektu pn. „Program ochrony wód zlewni rzeki Sąsiecznicy, położonej w dorzeczu rzeki Baryczy poprzez budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji na terenie aglomeracji Prusice” nr UDA-RPDS.04.02.00-02-027/09-00 w ramach Priorytetu nr 4 „Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska (Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne)” Działanie nr 4.2 „Infrastruktura wodno-ściekowa” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007- 2013 w zakresie Kontraktu wybudowanie oczyszczalni ścieków ,,Prusice’’ w Pietrowicach Małych wraz z wylotem do odbiornika – Struga I oraz siecią wodociągową wraz z dostawami wyposażenia eksploatacyjnego sieci

 ROZSTRZYGNIĘCIE
2013-01-17 11:57:02