Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla dzieci do Punktów Przedszkolnych zlokalizowanych w Brzeźnie i Strupinie na lata 2013/2015

 ROZSTRZYGNIETO
2013-07-04 14:38:30
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Prusice i jej jednostek organizacyjnych

ROZSTRZYGNIĘTO
2013-07-03 16:17:25
Budowa placu zabaw w Prusicach

 UNIEWAŻNIONO
2013-06-28 11:52:32
II przetarg nieograniczony -Termomodernizacja i przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach – etap I

UNIEWAŻNIONO
2013-06-27 11:27:54
Termomodernizacja i przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach – etap I

 UNIEWAŻNIONO
2013-06-12 15:18:41
II przetarg nieograniczony Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Prusice

 ROZSTRZYGNIĘTO
2013-06-07 09:27:42
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Wilkowa

 ROZSTRZYGNIĘTO
2013-06-06 11:33:02
Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Prusice

 
2013-05-17 11:52:21
Realizacja Programu Usuwania Azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Prusice – usuwanie wyrobów zawierających azbest w roku 2013

 ROZSTRZYGNIĘCIE
2013-05-13 14:07:58
Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Górowo

ROZSTRZYGNIĘCIE
2013-04-19 11:10:47