Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Górowo

 UNIEWAŻNIONO
2013-10-17 14:11:20
Dokończenie zadania pn. Budowa zespołu boisk sportowych wraz z budynkiem zaplecza sanitarno-szatniowego w Pawłowie Trzebnickim realizowanego w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”

  UNIEWAŻNIONO
2013-09-17 10:28:48
II przetarg nieograniczony Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej dla Gminy Prusice

ROZSTRZYGNIĘTO
2013-09-09 11:26:12
roboty dodatkowe w ramach zadania Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Wilkowa

 
2013-09-02 11:29:31
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej dla Gminy Prusice

UNIEWAŻNIONO
2013-08-23 13:13:07
III przetarg nieograniczony „Termomodernizacja i przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach – etap I”

 ROZSTRZYGNIĘTO
2013-08-01 08:33:24
Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Piotrkowicach

 ROZSTRZYGNIĘTO
2013-07-24 10:32:26
DOŻYWIANIE UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I ZESPOŁU SZKÓŁ Z TERENU GMINY PRUSICE W TRAKCIE ROKU SZKOLNEGO 2013/2014

ROZSTRZYGNIĘTO
2013-07-17 13:05:50
Budowa placu zabaw w miejscowości Krościna Mała

 ROZSTRZYGNIĘTO
2013-07-11 12:15:26
Budowa świetlicy wiejskiej oraz niezbędnej infrastruktury technicznej wraz z zagospodarowaniem terenu w Zakrzewie

ROZSTRZYGNIĘTO
2013-07-09 11:38:46