Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotowego na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 1 200 000 zł

 ROZSTRZYGNIĘTO
2013-12-16 14:30:46
Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Kaszycach Wielkich

PONOWNE ROZSTRZYGNIECIE
2013-12-12 12:29:22
Dokończenie zadania pn. Budowa zespołu boisk sportowych wraz z budynkiem zaplecza sanitarno-szatniowego w Pawłowie Trzebnickim realizowanego w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”

 ROZSTRZYGNIĘTO
2013-12-11 15:14:23
UBEZPIECZENIE POJAZDÓW, MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DLA GMINY PRUSICE, WYBRANYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

UNIEWAŻNIONO
2013-11-29 15:00:54
Budowa sieci szerokopasmowej oraz dostawa zestawów komputerowych w ramach realizacji projektu pn. Informatyzacja Gminy Prusice jako sposób na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

ROZSTRZYGNIĘTO
2013-11-28 13:41:08
II przetarg nieograniczony Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotowego na spłatę uprzednio zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji w kwocie 1 600 000 zł

 ROZSTRZYGNIĘTO
2013-11-12 12:50:41
Odnowienie chodnika we wsi Budzicz

ROZSTRZYGNIĘCIE
2013-11-04 13:51:12
II przetarg nieograniczony Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Górowo

 UNIEWAŻNIONO
2013-10-30 13:24:59
Dostawa sprzętu sportowego do siłowni oraz sali fitness znajdującej się na działce ewidencyjnej nr 225 AM-1, obręb Prusice.

 ROZSTRZYGNIĘTO
2013-10-28 13:35:51
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotowego na spłatę uprzednio zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji w kwocie 1 600 000 zł

 UNIEWAŻNIONO
2013-10-23 15:14:21