Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Prusice i jej jednostek organizacyjnych

ROZSTRZYGNIĘTO
2014-08-13 08:57:59
Przebudowa dróg gminnych

ROZSTRZYGNIĘTO CZĘŚĆ 1
UNIEWAŻNIONO CZĘŚCI 2 i 3
2014-08-04 12:43:45
II przetarg nieograniczony Budowa chodnika w miejscowościach Strupina oraz Skokowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342

ROZSTRZYGNIĘTO
2014-07-30 09:56:21
Dostawa sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych do zestawów komputerowych oraz pakietów biurowych

UNIEWAŻNIONO
2014-07-29 13:15:51
Budowa chodnika w miejscowościach Strupina oraz Skokowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342

UNIEWAŻNIONO
2014-07-10 09:44:28
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 7 200 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2014

ROZSTRZYGNIĘTO
2014-07-08 13:08:05
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miasta i Gminy w Prusicach

ROZSTRZYGNIĘTO
2014-06-10 14:08:16
II przetarg nieograniczony Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacji dla pięciu miejscowości w Gminie Prusice

ROZSTRZYGNIĘTO
2014-04-25 10:59:06
Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Prusice

 ROZSTRZYGNIĘTO
2014-04-16 10:22:09
Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacji dla pięciu miejscowości w Gminie Prusice

UNIEWAŻNIONO
2014-04-02 10:39:01