Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
III przetarg nieograniczony Budowa placu zabaw w miejscowości Strupina

UNIEWAŻNIONO
2014-12-16 11:44:59
Przygotowanie mapy pod udostępnianie poprzez Internet w formie elektronicznej dla potrzeb klientów Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Trzebnicy

 ROZSTRZYGNIĘTO
2014-12-15 12:55:58
II przetarg nieograniczony Monitoring miejsc atrakcyjnych turystycznie w Gminie Prusice

ROZSTRZYGNIĘTO

2014-11-03 10:30:58
Usługa dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby zasilania w energię elektryczną obiektów należących do Gminy Prusice

 Udzielono zamówienia w trybie z wolnej ręki
2014-10-21 10:43:41
Monitoring miejsc atrakcyjnych turystycznie w Gminie Prusice

UNIEWAŻNIONO
2014-10-13 12:59:31
II przetarg nieograniczony Dostawa sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych do zestawów komputerowych oraz pakietów biurowych

UNIEWAŻNIONO
2014-10-06 11:57:19
II przetarg nieograniczony Budowa placu zabaw w miejscowości Strupina

 UNIEWAŻNIONO
2014-10-06 08:24:00
II przetarg nieograniczony Budowa placu zabaw w miejscowości Kaszyce Wielkie

 UNIEWAŻNIONO
2014-10-06 08:22:01
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Prusice wraz z wybranymi jednostkami organizacyjnymi i z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych

 ROZSTRZYGNIĘTO
2014-10-02 12:17:30
Budowa budynku administracyjnego z zapleczem socjalnym Związku Gmin BYCHOWO i Zakładu Wodociągowego Związku Gmin BYCHOWO

UNIEWAŻNIONO
2014-09-22 13:23:19
II przetarg nieograniczony Przebudowa ul. Krótkiej i Strażackiej we wsi Skokowa - Etap II

 ROZSTRZYGNIĘTO
2014-09-18 08:42:53
II przetarg nieograniczony Budowa placu zabaw w miejscowości Skokowa

 ROZSTRZYGNIĘTO
2014-09-17 15:46:17
Dostawa oleju opałowego lekkiego na potrzeby Zespołu Szkół w Prusicach oraz Urzędu Miasta i Gminy w Prusicach.

 ROZSTRZYGNIĘTO
2014-09-17 11:05:41
Budowa placu zabaw w miejscowości Kaszyce Wielkie

UNIEWAŻNIONO
2014-09-12 11:42:29
Budowa placu zabaw w miejscowości Strupina

UNIEWAŻNIONO
2014-09-11 10:55:53
UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY PRUSICE WRAZ Z WYBRANYMI JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I Z JEDNOSTKAMI OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

ROZSTRZYGNIĘTO cz. I /UNIEWAŻNIONO cz. II, III, IV
2014-09-08 12:40:57
Przebudowa ul. Krótkiej i Strażackiej we wsi Skokowa - Etap II

UNIEWAŻNIONO
2014-09-02 10:57:15
Budowa placu zabaw w miejscowości Skokowa

UNIEWAŻNIONO
2014-08-29 12:02:26
Budowa boisk wielofunkcyjnych w miejscowościach Strupina oraz Piotrkowice

 ROZSTRZYGNIĘTO
2014-08-27 13:12:20
II przetarg nieograniczony Przebudowa dróg gminnych

ROZSTRZYGNIĘTO cz. I
UNIEWAŻNIONO cz. II
2014-08-19 13:59:53
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Prusice i jej jednostek organizacyjnych

ROZSTRZYGNIĘTO
2014-08-13 08:57:59
Przebudowa dróg gminnych

ROZSTRZYGNIĘTO CZĘŚĆ 1
UNIEWAŻNIONO CZĘŚCI 2 i 3
2014-08-04 12:43:45
II przetarg nieograniczony Budowa chodnika w miejscowościach Strupina oraz Skokowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342

ROZSTRZYGNIĘTO
2014-07-30 09:56:21
Dostawa sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych do zestawów komputerowych oraz pakietów biurowych

UNIEWAŻNIONO
2014-07-29 13:15:51
Budowa chodnika w miejscowościach Strupina oraz Skokowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342

UNIEWAŻNIONO
2014-07-10 09:44:28
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 7 200 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2014

ROZSTRZYGNIĘTO
2014-07-08 13:08:05
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miasta i Gminy w Prusicach

ROZSTRZYGNIĘTO
2014-06-10 14:08:16
II przetarg nieograniczony Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacji dla pięciu miejscowości w Gminie Prusice

ROZSTRZYGNIĘTO
2014-04-25 10:59:06
Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Prusice

 ROZSTRZYGNIĘTO
2014-04-16 10:22:09
Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacji dla pięciu miejscowości w Gminie Prusice

UNIEWAŻNIONO
2014-04-02 10:39:01