Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Protokół Komisji Rewizyjnej z dnia 22 czerwca 2015 r. - gospodarka odpadami, oswietlenie drogowe

2015-11-17 08:19:49
Protokół posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 27 maja 2015 r. - - wniosek o udzielenie absolutorium za 2014 r.

2015-11-17 08:15:07
Protokół Komisji Rewizyjnej z dnia 19 maja 2015 r. kontrola gospodarki odpadami i umorzeń podatków

 
2015-09-09 09:09:46
Protokół Komisji Rewizyjnej z dnia 17 marca 2015 r. kontrola Funduszu sołeckiego i GPRPA za 2014 r.

 
2015-04-16 14:49:11
Protokół Komisji Rewizyjnej z dnia 10 września 2014 r kontrola rozbudowy świetlicy w Górowej

 
2014-12-23 14:16:26
Protokół II Komisji Rewizyjnej z dnia 14 maja 2014 r -kontrola Gm. Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 
2014-12-23 14:14:07
Protokół Komisji Rewizyjnej z dnia 14 maja 2014 r - opinia o wykonaniu budżetu za 2013 r.

 
2014-12-23 14:10:41
Protokół Komisji Rewizyjnej z dnia 5 marca 2014 r. - kontrola wyjazdów służbowych pracowników Urzędu

 
2014-12-23 14:08:15
Protokół Komisji Rewizyjnej z dnia 2 października 2013 r -Kontrola finansowa komunikacji gminnej PRUSOBUS

 
2013-11-06 16:33:23
Protokół Komisji Rewizyjnej z dnia 22 maja 2013 r -Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 r.

 
2013-05-28 09:21:26