Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Protokół z dnia 21 czerwca 2016 r. sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 r.

2016-08-25 08:07:41
Protokół z dnia 18.05.2016 r. - rozpatrzenie sprawozdania finansowego, rocznego sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 r.

2016-08-25 08:05:30
Protokół z dnia 27 kwietnia 2016 r. - zaopiniowanie wniosku o dofinansowanie remontu samochodu strażackiego w Skokowej.

2016-08-25 08:03:54
Protokół Komsiji Rewizyjnej z dnia 21 grudnia 2015 r.: kontrola dotacji dla klubów sportowych, dowóz dzieci do szkół

2016-05-24 11:31:38
Protokół z dnia 1 kwietnia 2016 r. kontrola funduszu sołeckiego za 2015 r., kontrola dzierżaw nieruchomości gminnych

2016-04-25 13:59:04
Protokół z dnia 27 stycznia 2016 r. ztawierdzenie sprawozdania z działalności komisji za 2015 r.

2016-04-25 13:56:30
Protokół Komsiji Rewizyjnej z dnia 2 grudnia 2015 r. - gospodarka odpadami, inwestycje drogowe w 2015 r.

2016-02-03 16:45:11
Protokół Komsiji Rewizyjnej z dnia 9 listopada 2015 r. - opinia w sprawie podatków na 2016 r.

2015-11-17 08:25:51
Protokół Komisji Rewizyjnej z dnia 7 października 2015 r. - kontrola - przyjmowanie wniosków, kontrola Straży Miejskiej, zaopiniowanie skargi na Burmistrza

2015-11-17 08:24:32
Protokół Komisji Rewizyjnej z dnia 28 września 2015 r.- Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.

2015-11-17 08:22:22