Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Protokół Komisji Rewizyjnej z dnia 23 maja 2018 r. - wniosek o absolutorium

2018-05-25 12:01:06
Protokół posiedzenia z dnia 23 kwietnia 2018 r. kontrola SP ZOZ; Senior Wigor

2018-05-16 10:52:10
Protokół z dnia 12 stycznia 2018 r. - kontrola inwestycji - ścieżki rowerowe

2018-05-16 10:49:55
Protokół z dnia 20 grudnia 2017 r. - kontrola GOPS w Prusicach

2018-03-29 10:23:43
Protokół z dnia 26 września 2017 r. - kontrola wydatków na oświatę, wydatki na melioracje

2018-03-29 10:20:59
Protokół z dnia 28 czerwca 2017 r. - kontrola Gminnej Biblioteki Publicznej i kontrola wykorzystania dotacji przez OSP

2017-09-14 10:37:24
Protokół z dnia 24 maja 2017 r. - kontrola wykonania budżetu gminy za 2016 r., wniosek o udzielenie absolutorium

2017-09-14 10:36:44
Protokół z dnia 24 maja 2017 r. - kontrola gospodarki odpadami i gospodarki ściekowej

2017-09-14 10:35:19
Protokól z dnia 2 marca 2017 r. - kontrola funduszu sołeckiego, kontrola dzierżaw nieruchomości gminnych, kontrola Prusickiego Obiektu Multifunmkcyjnego

2017-03-31 10:29:54
Protokół z dnia 22 lutego 2017 r. - wspólne posiedzenie komisji

2017-03-31 10:28:45
Protokół z dnia 25 stycznia 2017 r. - wspólne posiedzenie komisji

2017-03-31 10:22:41
Protokól z dnia 19 grudnia 2016 r. - wspólne posiedzenie komisji

2017-03-31 10:21:03
Protokół z dnia 13 grudnia 2016 r. : kontrola wydatków na melioracje, kontrola wypłacanych zasiłków z pomocy społecznej.

2017-01-24 08:28:33
Protokół z dnia 24 października 2016 r. : sprawozdanie z wykonania budżetu za I półr. 2016 r., zaopiniowanie podatków na 2017 r.

2017-01-24 08:26:40
Protokół z dnia 10 października 2016 r.: kontrola Osrodka Zdrowia w Prusicach, kontrola wydatków na oświatę i realizacja wniosków

2017-01-24 08:23:39
Protokół z dnia 21 czerwca 2016 r. sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 r.

2016-08-25 08:07:41
Protokół z dnia 18.05.2016 r. - rozpatrzenie sprawozdania finansowego, rocznego sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 r.

2016-08-25 08:05:30
Protokół z dnia 27 kwietnia 2016 r. - zaopiniowanie wniosku o dofinansowanie remontu samochodu strażackiego w Skokowej.

2016-08-25 08:03:54
Protokół Komsiji Rewizyjnej z dnia 21 grudnia 2015 r.: kontrola dotacji dla klubów sportowych, dowóz dzieci do szkół

2016-05-24 11:31:38
Protokół z dnia 1 kwietnia 2016 r. kontrola funduszu sołeckiego za 2015 r., kontrola dzierżaw nieruchomości gminnych

2016-04-25 13:59:04
Protokół z dnia 27 stycznia 2016 r. ztawierdzenie sprawozdania z działalności komisji za 2015 r.

2016-04-25 13:56:30
Protokół Komsiji Rewizyjnej z dnia 2 grudnia 2015 r. - gospodarka odpadami, inwestycje drogowe w 2015 r.

2016-02-03 16:45:11
Protokół Komsiji Rewizyjnej z dnia 9 listopada 2015 r. - opinia w sprawie podatków na 2016 r.

2015-11-17 08:25:51
Protokół Komisji Rewizyjnej z dnia 7 października 2015 r. - kontrola - przyjmowanie wniosków, kontrola Straży Miejskiej, zaopiniowanie skargi na Burmistrza

2015-11-17 08:24:32
Protokół Komisji Rewizyjnej z dnia 28 września 2015 r.- Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.

2015-11-17 08:22:22
Protokół Komisji Rewizyjnej z dnia 22 czerwca 2015 r. - gospodarka odpadami, oswietlenie drogowe

2015-11-17 08:19:49
Protokół posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 27 maja 2015 r. - - wniosek o udzielenie absolutorium za 2014 r.

2015-11-17 08:15:07
Protokół Komisji Rewizyjnej z dnia 19 maja 2015 r. kontrola gospodarki odpadami i umorzeń podatków

 
2015-09-09 09:09:46
Protokół Komisji Rewizyjnej z dnia 17 marca 2015 r. kontrola Funduszu sołeckiego i GPRPA za 2014 r.

 
2015-04-16 14:49:11
Protokół Komisji Rewizyjnej z dnia 10 września 2014 r kontrola rozbudowy świetlicy w Górowej

 
2014-12-23 14:16:26
Protokół II Komisji Rewizyjnej z dnia 14 maja 2014 r -kontrola Gm. Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 
2014-12-23 14:14:07
Protokół Komisji Rewizyjnej z dnia 14 maja 2014 r - opinia o wykonaniu budżetu za 2013 r.

 
2014-12-23 14:10:41
Protokół Komisji Rewizyjnej z dnia 5 marca 2014 r. - kontrola wyjazdów służbowych pracowników Urzędu

 
2014-12-23 14:08:15
Protokół Komisji Rewizyjnej z dnia 2 października 2013 r -Kontrola finansowa komunikacji gminnej PRUSOBUS

 
2013-11-06 16:33:23
Protokół Komisji Rewizyjnej z dnia 22 maja 2013 r -Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 r.

 
2013-05-28 09:21:26
Protokół Komisji Rewizyjnej z dnia 23 kwietnia 2013 r - kontrola wydatków - dowozy uczniów do szkół i umorzenia podatków za 2012 r.

 
2013-05-15 15:04:15
Protokół Komisji Rewizyjnej z dnia 26 marca 2013 r - opinia w sprawie skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Prusice

 
2013-04-17 14:06:13
Protokół Komisji Rewizyjnej z dnia 27 lutego 2013 r - kontrola inwestycji - remont Rynku w Prusicach

 
2013-04-17 14:04:54
Protokół Komisji Rewizyjnej z dnia 28 grudnia 2012 r. - zaopiniowanie projektów uchwał

 
2013-04-17 14:02:41
Protokół Komisji Rewizyjnej z dnia 19 grudnia 2012 r - opinia w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2013 r.

 
2013-04-17 14:00:50
Protokół Komisji Rewizyjnej z dnia 12 grudnia 2012 r. - kontrola Straży Miejskiej w 2012 r. i Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 
2013-04-17 13:57:34
Protokół Komisji Rewizyjnej z dnia 20 listopada 2012 r. - utrzymanie czystości i porządku w Gminie

 
2013-04-17 13:54:59
Protokół Komisji Rewizyjnej z dnia 19 października 2012 r. - analiza przetargów w 2012 r.

 
2013-04-17 13:43:58
Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli budowy drogi w Strupinie z dnia 12 lipca 2012 r.

 
2012-08-17 09:56:20
Protokół Komisji Rewizyjnej z rozpatrzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. z dnia 30 maja 2012 r.

 
2012-08-17 09:52:47
Protokół Komisji Rewizyjnej z rekontroli Ośrodka Zdrowia w Prusicach z dnia 9 maja 2012 r.

 
2012-08-17 09:49:29
Protokół Komisji Rewizyjnej z dnia 25 kwietnia 2012 r. - z kontroli wypłat odszkodowań z tytułu prowadzenia sieci kanalizacyjnej

 
2012-08-17 09:45:26
Protokół Komisji Rewizyjnej z dnia 28 listopada 2011 r. - opinia o projekcie budżetu gminy na 2012 r.

 
2012-08-17 09:37:31
Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli ZGKiM w Prusicach z dnia 4 listopada 2011 r.

 
2012-08-17 09:28:47
Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli GOKiS w Prusicach z dnia 29 września 2011 r.

 
2012-06-20 13:09:21