Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Protokół Komisji Rewizyjnej z dnia 23 maja 2018 r. - wniosek o absolutorium

2018-05-25 12:01:06
Protokół posiedzenia z dnia 23 kwietnia 2018 r. kontrola SP ZOZ; Senior Wigor

2018-05-16 10:52:10
Protokół z dnia 12 stycznia 2018 r. - kontrola inwestycji - ścieżki rowerowe

2018-05-16 10:49:55
Protokół z dnia 20 grudnia 2017 r. - kontrola GOPS w Prusicach

2018-03-29 10:23:43
Protokół z dnia 26 września 2017 r. - kontrola wydatków na oświatę, wydatki na melioracje

2018-03-29 10:20:59
Protokół z dnia 28 czerwca 2017 r. - kontrola Gminnej Biblioteki Publicznej i kontrola wykorzystania dotacji przez OSP

2017-09-14 10:37:24
Protokół z dnia 24 maja 2017 r. - kontrola wykonania budżetu gminy za 2016 r., wniosek o udzielenie absolutorium

2017-09-14 10:36:44
Protokół z dnia 24 maja 2017 r. - kontrola gospodarki odpadami i gospodarki ściekowej

2017-09-14 10:35:19
Protokól z dnia 2 marca 2017 r. - kontrola funduszu sołeckiego, kontrola dzierżaw nieruchomości gminnych, kontrola Prusickiego Obiektu Multifunmkcyjnego

2017-03-31 10:29:54
Protokół z dnia 22 lutego 2017 r. - wspólne posiedzenie komisji

2017-03-31 10:28:45