Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XIV/77/11 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 7 lipca 2011 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania tych ulg.

Uchwała Nr XIV/77/11 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 7 lipca 2011 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
2011-08-19 12:21:22
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w roku 2010

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w roku 2010
2011-05-30 13:11:26
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2010

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2010
2011-05-30 13:10:12
Uchwała Nr LXVII/471/10 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej, jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Prusice

Uchwała Nr LXVII/471/10 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej, jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Prusice
2011-03-29 14:17:06
Podatki w gminie Prusice na rok 2011

Podatki w gminie Prusice na rok 2011
2011-03-22 08:13:47
Uchwała nr LI/368/09 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu

Uchwała nr LI/368/09 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu
2009-11-20 00:00:00
Uchwała nr LI/369/09 w sprawie opłaty od posiadanych psów

Uchwała nr LI/369/09 w sprawie opłaty od posiadanych psów
2009-11-20 00:00:00
Uchwała Nr LI/367/09 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr LI/367/09 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009-11-20 00:00:00