Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Ostrzeżenie Meteorologiczne - nadmierne opady

Ostrzeżenie Meteorologiczne - nadmierne opady
2010-06-09 13:39:00
Nabór na rachmistrzów

Nabór na rachmistrzów
2010-06-09 11:45:48
Decyzja Wojewody Dolnośląskiego w sprawie ogłoszenia stanów zagrożenia przeciwpowodziowego

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego w sprawie ogłoszenia stanów zagrożenia przeciwpowodziowego
2010-06-02 07:55:04
Ostrzeżenie meteorologiczne - nadmierne opady

Ostrzeżenie meteorologiczne - nadmierne opady
2010-06-01 09:18:10
Informacje na temat inwestycji w Gminie Prusice

Informacje na temat inwestycji w Gminie Prusice
2010-05-24 12:57:43
OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE
2010-05-19 08:58:33
Lista wybranych partnerów do projektu pt."Odnowa budynków mieszkalnych w ramach rewitalizacji miasta Prusice".

Lista wybranych partnerów do projektu pt."Odnowa budynków mieszkalnych w ramach rewitalizacji miasta Prusice".
2010-05-14 12:35:56
Upublicznienie wyboru - Turystyka kulturowa w Gminie Prusice

Upublicznienie wyboru - Turystyka kulturowa w Gminie Prusice
2010-05-14 12:30:15
Ostrzeżenie meteorologiczne

Ostrzeżenie meteorologiczne
2010-05-11 14:57:05
Zarzadzenie Burmistrza w sprawie zmiany rozkładu czasu pracu pracowników Urzędu Miasta i Gminy Prusice

Zarzadzenie Burmistrza w sprawie zmiany rozkładu czasu pracu pracowników Urzędu Miasta i Gminy Prusice
2010-04-27 13:53:32
Ostrzeżenie Meteorologiczne

Ostrzeżenie Meteorologiczne
2010-04-23 09:34:10
Informacja o naborze partnerów do projektu pt."Odnowa budynków mieszkalnych w ramach rewitalizacji miasta Prusice".

Informacja o naborze partnerów do projektu pt."Odnowa budynków mieszkalnych w ramach rewitalizacji miasta Prusice".
2010-04-16 07:08:27
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prusice za 2009 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prusice za 2009 r.
2010-04-02 07:22:11
Ostrzeżenie meteorologiczne

Ostrzeżenie meteorologiczne
2010-04-01 14:44:17
Informacja o dyżurze urbanistycznym

Informacja o dyżurze urbanistycznym
2010-03-15 12:22:44
Gminni mistrzowie dotacji

Gmina Prusice w rankingu Rzeczpospolitej, dotyczącym pozyskiwania przez samorządy dotacji unijnych z dnia 8 marca 2010 r . znalazła się na 1 miejscu w województwie dolnośląskim oraz na 5 miejscu w kraju.
2010-03-10 11:23:48
Decyzja Starosty Trzebnickiego w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Powiatu Trzebnickiego

Decyzja Starosty Trzebnickiego w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Powiatu Trzebnickiego
2010-02-26 14:29:37
Trzymajmu się razem zróbmy pierwszy krok - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - rekrutacja

Trzymajmu się razem zróbmy pierwszy krok - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - rekrutacja
2010-02-25 14:45:42
Komunikat - ostrzeżenie hydrologiczne

Komunikat - ostrzeżenie hydrologiczne
2010-02-18 13:03:42
Komunikat - ostrzeżenie meteorologiczne o intensywnych opadach śniegu

Komunikat - ostrzeżenie meteorologiczne o intensywnych opadach śniegu
2010-02-11 08:51:48
Projekt budżetu na rok 2010

Projekt budżetu na rok 2010
2009-11-20 08:43:32
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PRUSICACH MA JUŻ PIERWSZE KROKI ZA SOBĄ.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PRUSICACH MA JUŻ PIERWSZE KROKI ZA SOBĄ.
2009-10-26 11:16:25
Informacja dla rodzin poszkodowanych przez powódź 2009

Informacja dla rodzin poszkodowanych przez powódź 2009
2009-10-19 14:21:13
Komunikat - Ostrzeżenie meteorologiczne

Komunikat - Ostrzeżenie meteorologiczne
2009-10-14 09:45:30
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - "trzymajmy się razem zróbmy pierwszy krok","Kształtujemynaszą rodzinę i środowisko"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - "trzymajmy się razem zróbmy pierwszy krok","Kształtujemynaszą rodzinę i środowisko"
2009-10-05 07:47:51
Projekt - Trzymajmy się razem zróbmy pierwszy krok

Projekt - Trzymajmy się razem zróbmy pierwszy krok
2009-07-29 11:31:32
Program Grantowy Dzialaj Lokalnie VI 2009 Rozpoczęty

Program Grantowy Dzialaj Lokalnie VI 2009 Rozpoczęty
2009-07-14 14:35:44
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Trzymajmy się razem - zróbmy pierwszy krok

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Trzymajmy się razem - zróbmy pierwszy krok
2009-04-24 07:10:31
Komunikat Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Komunikat Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
2009-04-06 07:57:08
Komunikat Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Komunikat Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
2009-04-06 07:56:34
Wyłożenie do wglądu planu miejscowego zagospotarowania terenu dla miejscowości Strupina.

Wyłożenie do wglądu planu miejscowego zagospotarowania terenu dla miejscowości Strupina.
2009-02-06 10:55:39
Wyłożenie do wglądu projektu miejscowego planu dla terenu Prusic, rejon ul. Żmigrodzkiej

Wyłożenie do wglądu projektu miejscowego planu dla terenu Prusic, rejon ul. Żmigrodzkiej
2009-02-06 10:53:22
Nabór wniosków na stypendia sportowe na rok 2009.

Nabór wniosków na stypendia sportowe na rok 2009.
2009-01-21 09:35:20
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wszcz.postęp. - przebudowa linii kolejowej Wrocław - Poznań

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wszcz.postęp. - przebudowa linii kolejowej Wrocław - Poznań
2008-12-16 15:13:10
Informacja o zmianach w godzinach urzędowania Urzędu Miasta i Gminy w Prusicach.

Informacja o zmianach w godzinach urzędowania Urzędu Miasta i Gminy w Prusicach.
2008-10-20 12:22:35
Informacja o dniu wolnym od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy.

Informacja o dniu wolnym od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy.
2008-10-20 11:11:15
Pomoc dla rolników, którzy ponieśli straty w wyniku suszy.

Pomoc dla rolników, którzy ponieśli straty w wyniku suszy.
2008-10-03 08:56:30
Konsultacje społeczne - przebieg planowanej drogi szybkiego ruchu S 5.

Konsultacje społeczne - przebieg planowanej drogi szybkiego ruchu S 5.
2008-08-28 09:24:46
Projektowane przebiegi trasy szybkiego ruchu Wrocław - Poznań S-5.

Projektowane przebiegi trasy szybkiego ruchu Wrocław - Poznań S-5.
2008-08-19 10:05:20
Zapraszamy do udziału w drugim naborze w ramach "Małej Odnowy Wsi".

Zapraszamy do udziału w drugim naborze w ramach "Małej Odnowy Wsi".
2008-07-01 12:24:00
Nabór w ramach priorytetu 7 Edukacja dotyczący placówek przedszkolnych.

Nabór w ramach priorytetu 7 Edukacja dotyczący placówek przedszkolnych.
2008-06-30 07:57:52
Nabór w ramach priorytetu 7 Edukacja dotyczący placówek szkół podstawowych, gimnazjum i ponadgimnazjalnych.

Nabór w ramach priorytetu 7 Edukacja dotyczący placówek szkół podstawowych, gimnazjum i ponadgimnazjalnych.
2008-06-30 07:55:53
KONFERENCJA - GOPS "Program operacyjny kapitał ludzki".

KONFERENCJA - GOPS "Program operacyjny kapitał ludzki".
2008-06-26 07:14:36
Wnioski o zasiłek szkolny oraz stypendium.

Wnioski o zasiłek szkolny oraz stypendium.
2008-06-25 15:01:08
Akcja "Cegiełka na remont dachu kościoła p.w.Św. Jakuba w Prusicach".

Akcja "Cegiełka na remont dachu kościoła p.w.Św. Jakuba w Prusicach".
2008-06-19 14:18:13
Przetarg nieograniczony na dożywianie dzieci.

Przetarg nieograniczony na dożywianie dzieci.
2008-06-17 14:02:41
Regulamin przyzn. i wypłac. stypendium dla dzieci i młodz. - 2008/2009.

Regulamin przyzn. i wypłac. stypendium dla dzieci i młodz. - 2008/2009.
2008-05-13 13:51:56
WSPARCIE - remontu Kościoła p.w. Św. Jakuba w Prusicach.

WSPARCIE - remontu Kościoła p.w. Św. Jakuba w Prusicach.
2008-05-06 12:41:52
Szkolenia dla pracowników małych, srednich i dużych przedsiębiorstw.

Szkolenia dla pracowników małych, srednich i dużych przedsiębiorstw.
2008-04-10 10:20:50
Szkolenia dla kobiet.

Szkolenia dla kobiet.
2008-04-02 10:46:03