Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwały do konsulatacji społecznych

 
2011-11-22 10:33:31
Zarządzenie w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 
2011-11-16 09:27:29
Zmiana statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 
2011-11-16 09:25:48
Uchwała Rady Miasta i Gminy Prusice w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Prusice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3ust3 z dnia 24.04.2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 r.

 
2011-11-10 10:59:27
Uchwała Rady Miasta i Gminy w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu przez Gminę Prusice

 
2011-11-10 10:51:46
Zarządzenie nr 174/11 Burmistrza Miasta i Gminy Prusice z dnia 9 listopada 2011 r.

 
2011-11-09 13:39:26
Projekt uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Prusice

Projekt uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Prusice
2011-07-15 13:26:36
Zarządzenie nr 117/11

Zarządzenie nr 117/11
2011-07-15 13:25:32
Uchwała w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Prusice oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi

Uchwała w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Prusice oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi
2011-07-04 14:41:12
Zarządzenie nr 100/11 z dnia 21 czerwca 2011

Zarządzenie nr 100/11 z dnia 21 czerwca 2011
2011-06-21 15:20:52