Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 r.

2018-10-26 12:45:41
Zaproszenie do konsultacji projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2019

2018-07-13 11:27:24
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA 2017 R.

2018-06-04 15:00:13
Roczny Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 r.

2017-12-12 11:01:52
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA 2016 R.

2017-04-21 10:30:42
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA 2015 R.

2016-04-26 15:22:15
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI za 2014 r.

 
2015-04-29 12:15:20
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI Za 2013 r.

 
2014-05-22 10:23:32
UCHWAŁA Nr LXV/439/13 RADY MIASTA I GMINY PRUSICE z dnia 18 grudnia 2013 r.

 w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Miasta i Gminy Prusice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2014-2017.
2014-02-10 14:51:34
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2012

 
2013-05-10 12:14:27