Zakup i dostawa samochodów ciężarowych specjalistycznych – hakowców o DMC 26 Mg i DMC 18 Mg wyposażonych w urządzenie hakowe do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Prusice  

 

ROZSTRZYGNIĘTO

 

 

Projekt pt. „Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w Gminie Prusice” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  dla  Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

 

Załączniki

ENOTICES_GminaPru-2017-178648-NF02-PL.pdf

Data: 2017-12-18 11:31:50 Rozmiar: 127.63k Format: .pdf Pobierz

załącznik nr 1 do formularza ofertowego-specyfikacja techniczna.xls

Data: 2017-12-20 09:11:31 Rozmiar: 43.5k Format: .xls Pobierz

Załącznik nr 3 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia.docx

Data: 2017-12-20 09:11:31 Rozmiar: 75.39k Format: .docx Pobierz

załącznik nr 6 do SIWZ-projekt umowy.docx

Data: 2017-12-20 09:11:31 Rozmiar: 74.86k Format: .docx Pobierz

SIWZ.doc

Data: 2017-12-20 09:11:31 Rozmiar: 545.5k Format: .doc Pobierz

espd-request.zip

Data: 2017-12-20 09:11:31 Rozmiar: 91.94k Format: .zip Pobierz

2017-OJS244-509025-pl.pdf

Data: 2017-12-20 09:11:31 Rozmiar: 127.37k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 2 do SIWZ JEDZ.pdf

Data: 2017-12-20 09:11:31 Rozmiar: 82.92k Format: .pdf Pobierz

zmiana załącznika nr 6 do SIWZ-projekt umowy z dnia 11.01.2018 r..docx

Data: 2018-01-11 10:17:08 Rozmiar: 75.19k Format: .docx Pobierz

zmiana Załącznika nr 3 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia z dnia 11.01.2018 r..docx

Data: 2018-01-11 10:17:08 Rozmiar: 74.77k Format: .docx Pobierz

zmiana załącznika nr 1 do formularza ofertowego-specyfikacja techniczna z dnia 11.01.2018 r..xls

Data: 2018-01-11 10:17:08 Rozmiar: 49k Format: .xls Pobierz

wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 11.01.2018 r..doc

Data: 2018-01-11 10:17:08 Rozmiar: 130.5k Format: .doc Pobierz

zmiana treści SIWZ z dnia 11.01.2018 r..doc

Data: 2018-01-11 10:17:08 Rozmiar: 110.5k Format: .doc Pobierz

ENOTICES_GminaPru-2018-005255-NF14-PL.pdf

Data: 2018-01-11 10:17:08 Rozmiar: 71.55k Format: .pdf Pobierz

2018-OJS009-015840-pl.pdf

Data: 2018-01-17 10:46:13 Rozmiar: 67.97k Format: .pdf Pobierz

wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 19.01.2018 r..doc

Data: 2018-01-19 09:57:04 Rozmiar: 106.5k Format: .doc Pobierz

wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 23.01.2018 r..doc

Data: 2018-01-23 10:42:24 Rozmiar: 105.5k Format: .doc Pobierz

informacja z otwarcia.doc

Data: 2018-01-31 11:49:01 Rozmiar: 86k Format: .doc Pobierz

zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.doc

Data: 2018-02-27 15:18:10 Rozmiar: 117.5k Format: .doc Pobierz
Liczba odwiedzin : 389
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Muszczak
Osoba odpowiedzialna za informację : Dorota Muszczak
Czas wytworzenia: 2017-12-18 11:31:50
Czas publikacji: 2018-02-27 15:18:10
Data przeniesienia do archiwum: Brak