Zakup i dostawa koparko-ładowarki wraz z osprzętem do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Prusice Część I postępowania pn. Zakup i dostawa specjalistycznego sprzętu do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Prusice 

 

ROZSTRZYGNIĘTO

 

 

 

Projekt pt. „Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w Gminie Prusice” jest realizowany w ramach umowy nr RPDS.04.01.00-02-0007/16-00 z dnia 28.08.2017 roku, nr projektu nr RPDS.04.01.00-02-0007/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 4 Środowisko i zasoby, Działanie nr 4.1  Gospodarka odpadami

 

Załączniki

ENOTICES_GminaPru-2017-166071-NF02-PL.pdf

Data: 2017-11-24 11:03:58 Rozmiar: 117.19k Format: .pdf Pobierz

załącznik nr 1 do formularza ofertowego-specyfikacja techniczna.xls

Data: 2017-11-27 09:11:07 Rozmiar: 36k Format: .xls Pobierz

załącznik nr 6 do SIWZ-projekt umowy.docx

Data: 2017-11-27 09:11:07 Rozmiar: 79.1k Format: .docx Pobierz

załącznik nr 3 do SIWZ - przedmiot zamówienia.docx

Data: 2017-11-27 09:11:07 Rozmiar: 76.46k Format: .docx Pobierz

espd-request.zip

Data: 2017-11-27 09:11:07 Rozmiar: 91.59k Format: .zip Pobierz

Załącznik nr 2 do SIWZ-JEDZ.pdf

Data: 2017-11-27 09:11:07 Rozmiar: 82.41k Format: .pdf Pobierz

SIWZ.doc

Data: 2017-11-27 09:11:07 Rozmiar: 541.5k Format: .doc Pobierz

2017-OJS227-472620-pl.pdf

Data: 2017-11-27 09:11:07 Rozmiar: 116.13k Format: .pdf Pobierz

wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 3.01.2018r..doc

Data: 2018-01-03 14:11:14 Rozmiar: 106.5k Format: .doc Pobierz

informacja z otwarcia.doc

Data: 2018-01-08 11:49:38 Rozmiar: 82.5k Format: .doc Pobierz

zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.doc

Data: 2018-01-11 12:04:05 Rozmiar: 110.5k Format: .doc Pobierz
Liczba odwiedzin : 260
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Muszczak
Osoba odpowiedzialna za informację : Dorota Muszczak
Czas wytworzenia: 2017-11-24 11:03:58
Czas publikacji: 2018-01-11 12:04:05
Data przeniesienia do archiwum: Brak