Udzielenie Gminie Prusice bankowego kredytu długoterminowego w wysokości 1 920 800,00 zł., na spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych 

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE

 

 

 

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu nr 320781.odt

Data: 2016-10-10 14:59:21 Rozmiar: 20.92k Format: .odt Pobierz

SIWZ.doc

Data: 2016-10-10 14:59:21 Rozmiar: 415.5k Format: .doc Pobierz

Uchwała nr XXXIV2202016 z dnia 25.08.2016 w sprawie zaciągnięcia kredytu .pdf

Data: 2016-10-11 15:29:25 Rozmiar: 406.44k Format: .pdf Pobierz

Uchwała nr XXXIII-213-16 z dnia 21.07.2016 w sprawie zaciągnięcia kredytu.pdf

Data: 2016-10-11 15:29:25 Rozmiar: 343.46k Format: .pdf Pobierz

Uchwała nr XXV-153-16 z dnia 27.01.2016 w sprawie budżetu gminy Prusice na 2016r.pdf

Data: 2016-10-11 15:29:25 Rozmiar: 24.92M Format: .pdf Pobierz

Uchwała nr XXV-154-16 z dnia 27.01.2016r. w sprawie WPF. pdf.pdf

Data: 2016-10-11 15:29:25 Rozmiar: 10.97M Format: .pdf Pobierz

Uchwała V-61-2016 z dnia 04.03.2016r. w sprawie opinii o prawidłowości planowania kwoty długu.pdf

Data: 2016-10-11 15:29:25 Rozmiar: 1.05M Format: .pdf Pobierz

Uchwała nr V-106-2015r RIO. z dnia 23.04.2015r. w sprawie wykonania budżetu 2014r.pdf

Data: 2016-10-11 15:29:25 Rozmiar: 1.37M Format: .pdf Pobierz

Uchwała nr V-93-2016 RIO z dnia 15.04.2016r. w sprawie wykonania budżetu za 2015r.pdf

Data: 2016-10-11 15:29:25 Rozmiar: 1.14M Format: .pdf Pobierz

Sprawozdanie Rb-NDS za 2014r.pdf

Data: 2016-10-11 15:29:25 Rozmiar: 1.13M Format: .pdf Pobierz

Sprawozadanie Rb-Z za 2014r.pdf

Data: 2016-10-11 15:29:25 Rozmiar: 1.41M Format: .pdf Pobierz

Sprawozdanie Rb-Z za 2015r.pdf

Data: 2016-10-11 15:29:25 Rozmiar: 1.36M Format: .pdf Pobierz

Sprawozadanie Rb-NDS za 2015r.pdf

Data: 2016-10-11 15:29:25 Rozmiar: 1.25M Format: .pdf Pobierz

Uchwała WPF z 25-08-2016 ostatnia zmiana.pdf

Data: 2016-10-13 11:31:32 Rozmiar: 8.16M Format: .pdf Pobierz

KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH Rb-N.pdf

Data: 2016-10-13 11:40:14 Rozmiar: 347.16k Format: .pdf Pobierz

Sprawozdanie o nadwyżce deficycie jednostki samorządu tertorialnego Rb-NDs.pdf

Data: 2016-10-13 11:40:14 Rozmiar: 261.92k Format: .pdf Pobierz

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Rb-28s.pdf

Data: 2016-10-13 11:40:14 Rozmiar: 1.22M Format: .pdf Pobierz

KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI Rb-Z.pdf

Data: 2016-10-13 11:40:14 Rozmiar: 91.56k Format: .pdf Pobierz

Sprawozdanie z wykonania budżetu I półrocze Rb-27s.pdf

Data: 2016-10-13 11:40:14 Rozmiar: 806.07k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr V-194-2016 z dnia 27.09.2016r. w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty przez Gminę Prusice kredytu długoterminowego w wysokości 1 920 800zł wnioskowanego na spłatę zobowiązań.pdf.pdf

Data: 2016-10-13 12:37:17 Rozmiar: 1.56M Format: .pdf Pobierz

Odpowiedzi na pytania do przetargu.docx

Data: 2016-10-13 14:36:29 Rozmiar: 17.46k Format: .docx Pobierz

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP.271.2.12.2016 z dnia 13.10.2016.odt

Data: 2016-10-13 14:36:29 Rozmiar: 7.04k Format: .odt Pobierz

Zmiana SIWZ 13-10-2016.docx

Data: 2016-10-13 14:45:47 Rozmiar: 28.16k Format: .docx Pobierz

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.odt

Data: 2016-10-18 12:40:27 Rozmiar: 11.85k Format: .odt Pobierz

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu „ Udzielenie Gminie Prusice bankowego kredytu długoterminowego w wysokości 1 920 800,00zł., ma spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych.odt

Data: 2016-10-28 09:21:24 Rozmiar: 9.54k Format: .odt Pobierz
Liczba odwiedzin : 457
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Karolina Szachniewicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Karolina Szachniewicz
Czas wytworzenia: 2016-10-10 14:56:29
Czas publikacji: 2016-10-28 09:21:24
Data przeniesienia do archiwum: Brak