Przebudowa dróg gminnych Inwestycja obejmuje następujące zadania: 1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kaszyce Wielkie – dz. nr 361 obręb Kaszyce Wielkie, 2. Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Pietrowice Małe składająca się z kilku etapów: ETAP I- dz. nr 265,267,272,276 obręb Pietrowice Małe ETAP II- dz. nr 277,260,261,305 obręb Pietrowice Małe ETAP III- dz. nr 276,277,278,280/1 obręb Pietrowice Małe 

 

UNIEWAŻNIENIE CZYNNOŚCI ROZSTRZYGAJĄCEJ 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

INFORMACJA Z OTWARACIA OFERT

 

 

Załączniki

SIWZ.doc

Data: 2016-09-21 15:48:37 Rozmiar: 515k Format: .doc Pobierz

STWiOR_Pietrowice_Male.pdf

Data: 2016-09-21 15:48:37 Rozmiar: 1.03M Format: .pdf Pobierz

STWiOR_Kaszyce_Wielkie.pdf

Data: 2016-09-21 15:48:37 Rozmiar: 1.01M Format: .pdf Pobierz

Ogłoszenie o zamówieniu nr 311607.odt

Data: 2016-09-21 15:48:37 Rozmiar: 24.23k Format: .odt Pobierz

wzor_umowy_Przebuudowa_drogi_w_m.Pitrowice_Male_i_Kaszyc.doc

Data: 2016-09-21 15:48:37 Rozmiar: 133k Format: .doc Pobierz

Profil_podluzny_-_Kaszyce_Wielkie.pdf

Data: 2016-09-21 15:48:37 Rozmiar: 245.61k Format: .pdf Pobierz

Przekroje_konstrukcyjne_Kaszyce_Wielkie.pdf

Data: 2016-09-21 15:48:37 Rozmiar: 403.85k Format: .pdf Pobierz

Przedmiar_robot-_Kaszyce_Wielkie.pdf

Data: 2016-09-21 15:48:37 Rozmiar: 43.79k Format: .pdf Pobierz

PZT_Kaszyce_Wielkie.pdf

Data: 2016-09-21 15:48:37 Rozmiar: 314.49k Format: .pdf Pobierz

Opis_techniczny_-_Kaszyce_Wielkie.pdf

Data: 2016-09-21 15:48:37 Rozmiar: 890.8k Format: .pdf Pobierz

PZT_-_Pietrowice_Male_-_ETAP_I.pdf

Data: 2016-09-21 15:48:37 Rozmiar: 985.19k Format: .pdf Pobierz

Profil_podluzny_ETAP_I.pdf

Data: 2016-09-21 15:48:37 Rozmiar: 293.06k Format: .pdf Pobierz

PW_-_Opis_techniczny_-_Pietrowice_Male_ETAP_I.pdf

Data: 2016-09-21 15:48:37 Rozmiar: 994.45k Format: .pdf Pobierz

PZT_-_Pietrowice_Male_-_ETAP_II.pdf

Data: 2016-09-21 15:48:37 Rozmiar: 948.15k Format: .pdf Pobierz

PW_-_Opis_techniczny_-_Pietrowice_Male_ETAP_II.pdf

Data: 2016-09-21 15:48:37 Rozmiar: 993.01k Format: .pdf Pobierz

Profil_podluzny_ETAP_II.pdf

Data: 2016-09-21 15:48:37 Rozmiar: 363.83k Format: .pdf Pobierz

PZT_-_Pietrowice_Male_-_ETAP_III_-_bez_.pdf

Data: 2016-09-21 15:48:37 Rozmiar: 611.39k Format: .pdf Pobierz

opis_techniczny_-_Pietrowice_Male_ETAP_III-bez_.pdf

Data: 2016-09-21 15:48:37 Rozmiar: 994.17k Format: .pdf Pobierz

Przekroje_konstrukcujne_etap_3_bez_.pdf

Data: 2016-09-21 15:48:37 Rozmiar: 436.1k Format: .pdf Pobierz

Przedmiar_robot_-_Przebudowa_drog_gminnych_w_m_Pietrowic(1).pdf

Data: 2016-09-21 15:48:37 Rozmiar: 73.38k Format: .pdf Pobierz

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.odt

Data: 2016-10-05 16:38:32 Rozmiar: 15.21k Format: .odt Pobierz

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu Przebudowa dróg gminnych.odt

Data: 2016-10-17 14:16:30 Rozmiar: 14.37k Format: .odt Pobierz

unieważnienie czynności rozstrzygających Część II.pdf

Data: 2016-10-25 15:47:07 Rozmiar: 691.92k Format: .pdf Pobierz

unieważnienie czynności rozstrzyagjącej Część I.pdf

Data: 2016-10-25 15:47:07 Rozmiar: 351.28k Format: .pdf Pobierz

rozstrzygnięcie Przebudowa dróg gminnych.pdf

Data: 2017-03-06 09:38:30 Rozmiar: 1.01M Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 561
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Karolina Szachniewicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Karolina Szachniewicz
Czas wytworzenia: 2016-09-21 15:46:30
Czas publikacji: 2017-03-06 09:38:30
Data przeniesienia do archiwum: Brak