Mieszkańcu Gminy Prusice możesz pozyskać dotację na mikroinstalację! 

 

Szanowni Państwo, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 3 - Gospodarka niskoemisyjna, działanie 3.1.C - konkurs horyzontalny, przewiduje się wsparcie w zakresie budowy instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii dla budynków jednorodzinnych.

 

Pula środków jaka została wskazana do rozdysponowania to 29 362 103 PLN.

Beneficjentami programu mogą być mieszkańcy Gminy Prusice spełniający kryteria udziału
w projekcie (w załączeniu ankieta).

Najważniejsze korzyści dla mieszkańców Gminy Prusice z udziału w programie:

  • Do 85% kosztów mikroinstalacji finansowane przez UE
  • Szacowany okres zwrotu z inwestycji to 4 lata
  • Przeszło 20-letni okres darmowej elektryczności z mikroinstalacji
  • Sprzęt z 25-letnią gwarancją na uzysk mocy
  • Bezpośredni wkład w ochronę lokalnego środowiska naturalnego

Zadania po stronie spółki Prusice PS Energetyka Odnawialna Sp. z o.o. to przeprowadzenie wizji lokalnej, przygotowanie wniosku o dofinansowanie, pozyskanie finansowania
i kompleksowa obsługa instalacji.

Prusice PS Energetyka Odnawialna Sp. z o.o. prowadzi wstępne prace w zakresie zidentyfikowania zapotrzebowania wśród mieszkańców.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie ankiety, którą można uzyskać w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Prusice lub pobrać ze strony Gminy Prusice www.prusice.pl oraz z BIP Urzędu Miasta i Gminy www.bip.prusice.pl

 

Załączniki

ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW.docx

Data: 2016-08-15 21:06:56 Rozmiar: 38.93k Format: .docx Pobierz

ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW.pdf

Data: 2016-08-15 21:06:56 Rozmiar: 288.49k Format: .pdf Pobierz

KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW.docx

Data: 2016-08-15 21:06:56 Rozmiar: 37.04k Format: .docx Pobierz

KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW.pdf

Data: 2016-08-15 21:06:56 Rozmiar: 367.76k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 312
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Leń
Osoba odpowiedzialna za informację : Lubieniecki Wiktor
Czas wytworzenia: 2016-08-15 21:05:43
Czas publikacji: 2016-08-15 21:06:56
Data przeniesienia do archiwum: Brak