INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW 

 

Szanowni mieszkańcy

Informujemy, że od 26 listopada 2014r. WPO ALBA S.A. rozpocznie akcję zbierania pojemników na zmieszane odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy nie wyrazili chęci kontynuacji umowy na dzierżawę tych pojemników. Akcja nie dotyczy pojemników na szkło, które to firma udostępniła mieszkańcom w ramach umowy przetargowej na świadczenie usług w zakresie odbiór i zagospodarowania odpadów komunalnych. Zgodnie z przyjętą uchwałą nr XLV/286/12 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prusice, właściciel nieruchomości, jest obowiązany wyposażyć nieruchomość w pojemniki do zbiórki zmieszanych odpadów komunalnych.  

 

 

Liczba odwiedzin : 366
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Leń
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Cieśla
Czas wytworzenia: 2014-12-02 22:16:45
Czas publikacji: 2014-12-02 22:16:45
Data przeniesienia do archiwum: Brak