Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć w ramach projektu: indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej 

 

 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych 

 

Załączniki

SIWZ_uslugi_edukacyjne1.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 235k Format: .doc Pobierz

303214-2011.htm

Data: Brak danych Rozmiar: 12.42k Format: .htm Pobierz

Zalacznik_nr_1_do_SIWZ_wzor_oferty1.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 133.5k Format: .doc Pobierz

zalacznik_nr_2_do_SIWZ.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 153k Format: .doc Pobierz

zalacznik_nr_3_do_SIWZ.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 153k Format: .doc Pobierz

zalacznik_nr_4_do_SIWZ.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 152k Format: .doc Pobierz

zalacznik_nr_5_do_SIWZ_projekt_umowy1.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 171k Format: .doc Pobierz

zalacznik_nr_6_do_SIWZ.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 152k Format: .doc Pobierz

zalacznik_nr_7_do_SIWZ.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 152.5k Format: .doc Pobierz
Liczba odwiedzin : 243
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Anna Jakubowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Jakubowska
Czas wytworzenia: 2011-09-23 13:08:40
Czas publikacji: 2011-09-23 13:08:40
Data przeniesienia do archiwum: Brak