Ostrzeżenie meteorologiczne 

 

Ostrzeżenie meteorologiczne 

 

DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
50-951 Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
www.czkw.wroc.pl
WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
Telefony: 71 340 61 00                       71 340 61 01                   71 340 62 05
Faksy:   71 343 20 28                       71 340 65 95
e-mail:   czkw@duw.pl             centrum@czkw.wroc.pl
Wrocław, 16 lipca 2010 roku
 
PCZK województwa dolnośląskiego
(wg  rozdzielnika)
 
W załączeniu przesyłam ostrzeżenie IMGW we Wrocławiu. Proszę o przekazanie treści niniejszego KOMUNIKATU - OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNEGO do gmin i miast na terenie powiatu, powiadomienie odpowiednich służb, inspekcji i straży oraz o stały monitoring prognozowanych zjawisk na administrowanym terenie.
                O zaistniałych zdarzeniach kryzysowych proszę informować WCZK bezzwłocznie drogą elektroniczną na adres: czkw@duw.pl, nr faksu: 71 343 20 28 lub telefonicznie na nr: 71 340 62 05, 71 340 61 00.
 
Data i godzina wydania: 15.07.2010 - godz. 12:47
Nazwa biura: Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW Oddział we Wrocławiu
 
 
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE
Data i godzina wydania: 16.07.2010 - godz. 14:08
Nazwa biura: Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW Oddział we Wrocławiu
OSTRZEŻENIE Nr 53
Zjawisko: Silne burze z gradem
Stopień zagrożenia: 2
Ważność: od godz. 12:00 dnia 17.07.2010 do godz. 08:00 dnia 18.07.2010
Obszar: województwo dolnośląskie
Przebieg: Przewiduje się wystąpienie silnych burz z opadami deszczu i gradu. W nocy wystąpią także jednostajne opady deszczu, okresami o umiarkowanym natężeniu.
Przewidywana wysokość opadów od 15 do 25 mm, miejscami od 35 do 45 mm, a w silnych opadach burzowych około 70 mm. Wiatr osiągnie w porywach do około 120 km/h.
Lokalnie możliwe trąby powietrzne. Największe natężenie zjawisk wystąpi w godzinach popołudniowych i w pierwszej połowie nocy.
Skutki: Szkody w drzewostanie; utrudnienia w komunikacji; uszkodzenia budynków; straty w uprawach rolnych; zakłócenia pracy urządzeń elektrycznych; zagrożenie życia powodowane uderzeniami piorunów i zagrożenie pożarowe; lokalne podtopienia i zalania, uszkodzenia dróg.
Uwagi: Do godziny 20:00 dnia 17.07.2010 obowiązuje ostrzeżenie nr 52 o upałach.

prognoza nr 20977/2010
opracował synoptyk dyżurny Piotr Ojrzyński, dnia 2010-07-16 14:08

 
________________________________________________________________________________
Opracowanie niniejsze jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie) jest dozwolone wytycznie w formie dosłownej, z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji, tj. IMGW.
 
      Kierownik WCZK
 
Robert Korzeniowski
 
 Do wiadomości:
 
 
 
 
 
1.
WSKR PSP Wrocław
8.
DSDiK we Wrocławiu
 
2.
KWP Wrocław
9.
PKP – Dyspozytor Centrum Kierowania Ruchem Ekspozytura we Wrocławiu
 
3.
EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A
10.
Łużycki OSG
 
4.
Inspekcja Transportu Drogowego
11.
Sudecki OSG
 
5.
Dolnośląski Zakład Gazowniczy we Wrocławiu
12.
Biuro Prasowe Wojewody
 
6.
WSzW we Wrocławiu
13.
Media
 
7.
GDDKiA O/Wrocław
 
 
 
 
 

Liczba odwiedzin : 250
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Techniczny
Osoba odpowiedzialna za informację : Mateusz Wojda
Czas wytworzenia: 2010-07-16 13:49:03
Czas publikacji: 2010-07-16 13:49:03
Data przeniesienia do archiwum: Brak