Ostrzeżenie Meteorologiczne - opady i burze 

 

Ostrzeżenie Meteorologiczne - opady i burze 

 

DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
50-951 Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
www.czkw.wroc.pl
WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
Telefony: 71 340 61 00                       71 340 61 01                   71 340 62 05
Faksy:   71 343 20 28                       71 340 65 95
e-mail:   czkw@duw.pl             centrum@czkw.wroc.pl
Wrocław, 6.07.2010r.
 
PCZK województwa dolnośląskiego
(wg  rozdzielnika)
 
 
W załączeniu przesyłam ostrzeżenie IMGW we Wrocławiu. Proszę o przekazanie treści niniejszego KOMUNIKATU - OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNEGO do gmin i miast na terenie powiatu, powiadomienie odpowiednich służb, inspekcji i straży oraz o stały monitoring prognozowanych zjawisk na administrowanym terenie.
                O zaistniałych zdarzeniach kryzysowych proszę informować WCZK bezzwłocznie drogą elektroniczną na adres: czkw@duw.pl, nr faksu: 71 343 20 28 lub telefonicznie na nr: 71 340 62 05, 71 340 61 00.
 
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE
 
Data i godzina wydania: 06.07.2010 - godz. 06:09
Nazwa biura: Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW Oddział we Wrocławiu
OSTRZEŻENIE Nr 47
Zjawisko: Intensywne opady deszczu, Burze
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 06:15 dnia 06.07.2010 do godz. 15:00 dnia 06.07.2010
Obszar: województwo dolnośląskie
Przebieg: Przewiduje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym lub silnym. W godzinach okołopołudniowych we wschodniej części regionu przewiduje się także wystąpienie burz, podczas których  wiatr osiągnie prędkość w porywach do 60 km/h.
Przewidywana suma opadów od 10 do 20 mm, lokalnie 30-40 mm.
Skutki: Utrudnienia na terenach zurbanizowanych; utrudnienia komunikacyjne.
Zakłócenia w pracy urządzeń elektrycznych, zagrożenie pożarowe, zagrożenie życia
od uderzenia piorunów; łamanie gałęzi, utrudnienia na terenach zurbanizowanych;
Uwagi: Brak.

prognoza nr 20256/2010
opracował synoptyk dyżurny Krzysztof Salanyk, dnia 2010-07-06 06:09


      Opracowanie niniejsze jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
      Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW.

       Dyżurny   WCZK
 
Jerzy Słupecki
 
 Do wiadomości:
1.
WSKR PSP Wrocław
8.
DSDiK we Wrocławiu
 
2.
KWP Wrocław
9.
PKP – Dyspozytor Centrum Kierowania Ruchem Ekspozytura we Wrocławiu
 
3.
EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A
10.
Łużycki OSG
 
4.
Inspekcja Transportu Drogowego
11.
Sudecki OSG
 
5.
Dolnośląski Zakład Gazowniczy we Wrocławiu
12.
Biuro Prasowe Wojewody
 
6.
WSzW we Wrocławiu
13.
Media
 
7.
GDDKiA O/Wrocław
 
 
 
 
 

Liczba odwiedzin : 274
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Techniczny
Osoba odpowiedzialna za informację : Mateusz Wojda
Czas wytworzenia: 2010-07-06 10:00:37
Czas publikacji: 2010-07-06 10:00:37
Data przeniesienia do archiwum: Brak