Ostrzeżenie meteorologiczne - nadmierne opady 

 

Ostrzeżenie meteorologiczne - nadmierne opady 

 

DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
50-951 Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
www.czkw.wroc.pl
WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
Telefony: 71 340 61 00                       71 340 61 01                   71 340 62 05
Faksy:   71 343 20 28                       71 340 65 95
e-mail:   czkw@duw.pl             centrum@czkw.wroc.pl
Wrocław, 31 maja 2010 roku
 
PCZK województwa dolnośląskiego
(wg  rozdzielnika)
 
 
W załączeniu przesyłam ostrzeżenie IMGW we Wrocławiu. Proszę o przekazanie treści niniejszego KOMUNIKATU - OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNEGO do gmin i miast na terenie powiatu, powiadomienie odpowiednich służb, inspekcji i straży oraz o stały monitoring prognozowanych zjawisk na administrowanym terenie.
                O zaistniałych zdarzeniach kryzysowych proszę informować WCZK bezzwłocznie drogą elektroniczną na adres: czkw@duw.pl, nr faksu: 71 343 20 28 lub telefonicznie na nr: 71 340 62 05, 71 340 61 00.
 
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 40
Nazwa biura: Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW Oddział we Wrocławiu
Zjawisko: Intensywne opady deszczu
Stopień zagrożenia: 3
Ważność: od godz. 06:00 dnia 02.06.2010 do godz. 06:00 dnia 03.06.2010
Obszar: województwo dolnośląskie
Przebieg: W dzień 2.06. i w nocy 2/3.06.2010 przewiduje się wystąpienie
opadów deszczu w wysokości od 20 do 30 mm, na przedgórzu
i w górach od 30 do 40 mm.
Skutki: Liczne podtopienia; zniszczenia zabudowań, dróg, mostów; duże trudności komunikacyjne, zagrożenie życia.
Uwagi: Brak.

      Opracowanie niniejsze jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
      Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW.
 
 Kierownik  WCZK
 
Robert Korzeniowski
 
 
 Do wiadomości:
 
 
 
 
 
1.
WSKR PSP Wrocław
8.
DSDiK we Wrocławiu
 
2.
KWP Wrocław
9.
PKP – Dyspozytor Centrum Kierowania Ruchem Ekspozytura we Wrocławiu
 
3.
EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A
10.
Łużycki OSG
 
4.
Inspekcja Transportu Drogowego
11.
Sudecki OSG
 
5.
Dolnośląski Zakład Gazowniczy
we Wrocławiu
12.
Biuro Prasowe Wojewody
 
6.
WSzW we Wrocławiu
13.
Media
 
7.
GDDKiA O/Wrocław
 
 
 
 
 

Liczba odwiedzin : 212
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Techniczny
Osoba odpowiedzialna za informację : Mateusz Wojda
Czas wytworzenia: 2010-06-01 09:18:10
Czas publikacji: 2010-06-01 09:18:10
Data przeniesienia do archiwum: Brak