Informacja o wyniku przetargu na pielęgnację oraz wycinkę drzew i krzewów. 

 

Informacja o wyniku przetargu na pielęgnację oraz wycinkę drzew i krzewów. 

Prusice, dnia 30.03.2007 roku

OŚ 7636/1/07

 

 

Według rozdzielnika

 

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „ Pielęgnacja oraz wycinka drzew i krzewów”.

 

 

 

                 Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163), uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na
„Pielęgnacja oraz wycinka drzew i krzewów”.

wyłoniono Wykonawcę:

 

 

Zakład Kształtowania Terenów

Zielonych „SILVECO”

Bożena i Piotr Czarny s.c.

Ul. Braci Korczyńskich 6, 56-100 Wołów

 

za cenę brutto 42 210 zł (słownie zł: czterdzieści dwa tysiące, dwieście dziesięć zł ).

 

 

  

Rozdzielnik:

1.        Zakład Kształtowania Terenów Zielonych „SILVECO” Bożena i Piotr Czarny s.c.

2.        a/a.

 

 

 

Liczba odwiedzin : 208
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Techniczny
Osoba odpowiedzialna za informację :
Czas wytworzenia: 2010-05-25 11:15:52
Czas publikacji: 2010-05-25 11:15:52
Data przeniesienia do archiwum: Brak