Informacja o wyniku przetargu na dostawę sprzętu komputerowego do Urzędu Miasta i Gminy w Prusicach 

 

Informacja o wyniku przetargu na dostawę sprzętu komputerowego do Urzędu Miasta i Gminy w Prusicach 

 

             Informujemy, że zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego do Urzędu Miasta i Gminy w Prusicach, została wybrana oferta przedsiębiorstwa PROGRESS Systemy Komputerowe Sp. z o.o., al. Mickiewicza 27, 31-120 Kraków, oddział ul. Opolska 14, 40-084  Katowice, z cenę ofertową  brutto 10 144,05 zł. (słownie: dziesięć tysięcy sto czterdzieści cztery złote i pięć groszy)

 

Liczba odwiedzin : 177
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Techniczny
Osoba odpowiedzialna za informację :
Czas wytworzenia: 2010-05-25 11:15:52
Czas publikacji: 2010-05-25 11:15:52
Data przeniesienia do archiwum: Brak