Uzupełnienie do ogłoszenia o przetargu na "Budowę zewnętrznych urządzeń sportowych przy Szkole w Prusicach. 

 

Uzupełnienie do ogłoszenia o przetargu na "Budowę zewnętrznych urządzeń sportowych przy Szkole w Prusicach. 

UZUPEŁNIENIE OGŁOSZENIA  O  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM

               

NR GP/341/5/06          

6 czerwca 2006 r.

 

  Urząd Miasta i Gminy Prusice,   

55-110 Prusice, Rynek – Ratusz,  tel. (071) 3126 224, 3126 231,

 fax (071) 3126229                           prusice@prusice.iap.pl

 

ogłasza  przetarg nieograniczony

na „Budowę zewnętrznych urządzeń sportowych przy Szkole Podstawowej

i Gimnazjum w Prusicach”

 

Urząd Miasta i Gminy Prusice uzupełnia ogłoszenie o wymaganą kwotę wadium, które wynosi 7.500 zł.

        

 

 

 

Prusice, dnia 19.04.2006

 

Liczba odwiedzin : 182
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Techniczny
Osoba odpowiedzialna za informację :
Czas wytworzenia: 2010-05-25 11:15:51
Czas publikacji: 2010-05-25 11:15:51
Data przeniesienia do archiwum: Brak