Informacje na temat inwestycji w Gminie Prusice  

 

Informacje na temat inwestycji w Gminie Prusice  

ban.JPG (16.57 Kb) 

 

 

Prusice, dnia 24.05.2010 r.

 

BU/102/2010

 

Informacje na temat inwestycji w Gminie Prusice realizowanych ze wsparciem środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, w ramach działania ,,Odnowa i rozwój wsi’’.

 

 

I. Trwają roboty budowlane podczas realizacji zadania pn.: ,,BUDOWA ŚWIETLICY WE WSI BRZEŹNO WRAZ Z ZAPLECZEM I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WOKÓŁ BUDYNKU’’. Wartość robót budowlanych: 486 518, 66 zł brutto (słownie: czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset osiemnaście złotych 66/100).

Obecnie wykonywany jest drugi etap robót, który będzie zrealizowany w termie do dnia 30.07.2010 r.

Pierwszy etap budowy został zrealizowany w terminie do dnia 17.12.2009 r.

Zakres rzeczowy Etapu I obejmował wykonanie:

1)      stanu zerowego:

a) robót ziemnych,

b) ław fundamentowych,

c) ścian fundamentowych,

d) podłoża,

e) konstrukcji schodów i pochylni zewnętrznych

2)      ścian parteru:

a) ścian konstrukcyjnych,

b) ścianek działowych,

c) kominów.

Wartość dofinansowania: 75 % kosztów kwalifikowanych operacji. Beneficjent zadania: Gmina Prusice.

Wykonawca robót budowlanych (Konsorcjum Kalbarczyk – Białasik, ul. Łanowa 5, 64-100 LESZNO), został wyłoniony w ramach przeprowadzonego przez Gminę Prusice przetargu nieograniczonego.

 

II. W grudniu ubiegłego roku zakończono realizację zadania pn.: ,,REMONT DACHÓW KOŚCIOŁA P.W. ŚW. JAKUBA AP. W PRUSICACH’’. Wartość robót budowlanych wynosiła 469 700,00 zł brutto (słownie: czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset złotych).

Na obiekcie zabytkowym o nazwie Kościół p.w. Św. Jakuba AP w Prusicach przeprowadzono kompleksową wymianę pokrycia dachów (dachówka karpiówka 1 450 m2, łupek 25 m2) oraz wymieniono stare obróbki blacharskie na nowe. Zabezpieczono impregnatem całą konstrukcję więźby dachowej. Ponadto wykonano instalację odgromową i przeprowadzono odpowiednie badania.

Wartość dofinansowania: 75 % kosztów kwalifikowanych operacji. Beneficjent zadania: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Jakuba Ap. w Prusicach.

Wykonawca robót budowlanych (Firma Architektoniczno-Budowlana Restauracji Zabytków ,,ARCHITEKTON’’ Leszek Peljan, Leszek Link Spółka jawna, ul. Rynek 4 a, 67-200 Głogów), został wyłoniony w ramach przeprowadzonego przez Parafię przetargu nieograniczonego.

Projekt zrealizowano przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Zadanie było realizowane także przy współudziale środków:

- UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, w ramach działania ,,Odnowa i rozwój wsi’’,

- Gminy Prusice,

- Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Prusickiej,

- Parafian Parafii Prusice.

Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Jakuba Ap. w Prusicach, wszystkim ofiarodawcom składa serdeczne podziękowania.

 

 

 

Załączniki

ban.JPG

Data: Brak danych Rozmiar: 16.57k Format: .JPG Pobierz

budowa_swietlicy_w_Brzeznie.jpg

Data: Brak danych Rozmiar: 104.84k Format: .jpg Pobierz

budowa_swietlicy_w_Brzeznie_1.jpg

Data: Brak danych Rozmiar: 116.12k Format: .jpg Pobierz

IMG4145.JPG

Data: Brak danych Rozmiar: 109.55k Format: .JPG Pobierz
Liczba odwiedzin : 283
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Techniczny
Osoba odpowiedzialna za informację :
Czas wytworzenia: 2010-05-24 12:57:43
Czas publikacji: 2010-05-24 12:57:43
Data przeniesienia do archiwum: Brak