OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE 

 

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE 

DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

50-951 Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

www.czkw.wroc.pl

WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Telefony: 71 340 61 00                       71 340 61 01                   71 340 62 05

Faksy:    71 343 20 28                       71 340 65 95

e-mail:  czkw@duw.pl                centrum@czkw.wroc.pl

Wrocław, 18 maja 2010 roku

 

 

PCZK województwa dolnośląskiego

(wg  rozdzielnika)

 

 

            W załączeniu przesyłam ostrzeżenie IMGW we Wrocławiu. Proszę o przekazanie treści niniejszego OSTRZEŻENIA HYDROLOGICZNEGO do gmin i miast na terenie powiatu, powiadomienie odpowiednich służb, inspekcji i straży oraz o stały monitoring prognozowanych zjawisk na administrowanym terenie.

 

                O zaistniałych zdarzeniach kryzysowych proszę informować WCZK bezzwłocznie drogą elektroniczną na adres: czkw@duw.pl, nr faksu: 71 343 20 28 lub telefonicznie na nr: 71 340 62 05, 71 340 61 00

 

Data i godzina wydania: 18.05.2010 - godz. 13:33

Nazwa biura: Biuro Prognoz Hydrologicznych Wrocław

 

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr 57

Zagrożenie: przekroczenie stanu alarmowego

Stopień zagrożenia: 3 (w skali 3-stopniowej)

Ważność: od godz. 14:00 dnia 18.05.2010 do godz. 14:00 dnia 20.05.2010

Obszar: Województwo dolnośląskie

Przebieg: W związku z wysokimi stanami wody oraz trwającymi i prognozowanymi opadami deszczu w ciągu bieżącej i następnej doby wystąpią dalsze wzrosty stanów wody i wahania stanów wody w strefie stanów wysokich.  Wzrosty stanów wody lokalnie powyżej stanów alarmowych mogą wystąpić w zlewniach Baryczy i Bystrzycy oraz na Oławie, Ślęzy i Widawie. Wzrosty powyżej stanów ostrzegawczych, z możliwością przekroczenia stanu alarmowego mogą wystąpić w zlewni Nysy Kłodzkiej i Kaczawy. Odrą przemieszcza się fala wezbrania przy stanach powyżej alarmowych.

Skutki:  lokalne wystąpienia wody z koryt rzecznych i zalania przybrzeżnych terenów, niebezpieczeństwo przebywania nad brzegami rzek, utrudnienia w prowadzeniu prac w korytach rzek, podtopienia terenów bezodpływowych i obniżonych.

Uwagi: Brak

Dyżurny synoptyk hydrolog: Leszek Jelonek

 


Opracowanie niniejsze jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie  prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej, z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji, tj. IMGW.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 Dyżurny  WCZK

 

Marian Sierko

 

          

                                                 

Do wiadomości

 

 

 

 

 

1.

WSKR PSP Wrocław

8.

DSDiK we Wrocławiu

 

2.

KWP Wrocław

 

9.

PKP – Dyspozytor Centrum Kierowania Ruchem Ekspozytura

we Wrocławiu

 

3.

EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A

10.

Łużycki OSG

 

4.

Inspekcja Transportu Drogowego

11.

Sudecki OSG

 

5.

Dolnośląski Zakład Gazowniczy

we Wrocławiu

12.

Biuro Prasowe Wojewody

 

6.

WSzW we Wrocławiu

13.

Media

 

7.

GDDKiA O/Wrocław

 

 

 

 

Liczba odwiedzin : 264
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Techniczny
Osoba odpowiedzialna za informację :
Czas wytworzenia: 2010-05-19 08:58:33
Czas publikacji: 2010-05-19 08:58:33
Data przeniesienia do archiwum: Brak