Upublicznienie wyboru - Turystyka kulturowa w Gminie Prusice  

 

Upublicznienie wyboru - Turystyka kulturowa w Gminie Prusice  

loga_111.JPG (14.89 Kb)

Projekt jest dofinansowany w ramach umowy nr : UDA-RPDS.06.04.00-02-036/09-00

 

 

„Turystyka kulturowa w Gminie Prusice poprzez rewitalizację elewacji zabytkowego ratusza, wieży widokowej oraz rynku i utworzenie Punktu Informacji Turystycznej” nr UDA-RPDS.06.04.00-02-036/09-00 w ramach Priorytetu nr 6 ,,Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (,,Turystyka i Kultura’’) Działania nr 6.4. ,,Turystyka kulturowa (,,poza szlakami’’)’’ Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata     2007-2013.

 

 

Znak sprawy FS/ 15 /10

 

Zamawiający - Beneficjent:

Gmina Prusice, ul. Rynek 1, 55-110 Prusice, NIP 915-16-03-758

 

informuje, że dokonano wybory Wykonawcy na zadanie:

koordynacja projektu pn.

„Turystyka kulturowa w Gminie Prusice poprzez rewitalizację elewacji zabytkowego ratusza, wieży widokowej oraz rynku i utworzenie Punktu Informacji Turystycznej” nr UDA-RPDS.06.04.00-02-036/09-00 w ramach Priorytetu nr 6 ,,Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (,,Turystyka i Kultura’’) Działania nr 6.4. ,,Turystyka kulturowa (,,poza szlakami’’)’’ Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Wybrano Wykonawcę:

 

Doradztwo Unijna i Public Relations UNIKA, ul. Wojska Polskiego 11a/1, 56-100 Wołów

 

Kryterium: cena.

 

Wartość zamówienia: 37 942,00 zł.

Czas realizacji: maj 2010- grudzień 2012.

 

 

Podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Prusicach w dniu 13.05.2010 roku.

 

 

Załączniki

loga_111.JPG

Data: Brak danych Rozmiar: 14.89k Format: .JPG Pobierz
Liczba odwiedzin : 244
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Techniczny
Osoba odpowiedzialna za informację :
Czas wytworzenia: 2010-05-14 12:30:15
Czas publikacji: 2010-05-14 12:30:15
Data przeniesienia do archiwum: Brak