Działania wdrażane poprzez podejście Leader - Małe Projekty 

 

Działania wdrażane poprzez podejście Leader - Małe Projekty 

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich ogłasza nabór dla wszystkich chętnych chcących skorzystać z bezpłatnych dwudniowych szkoleń przygotowujących do składania wniosków z Małych Projektów:

Działania wdrażane poprzez podejście Leader - Małe Projekty

Prowadzący szkolenia:

 1. Maria Centkiewicz

 2. Daniel Kiestra

Terminy szkoleń:

 1. 18-19 listopada 2009 -  godz. 16.00-20.00 - 8 godzin lekcyjnych

 2. 24-25 listopada 2009 -  godz. 16.00-20.00 - 8 godzin lekcyjnych

miejsce: Trzebnica

Tematyka szkolenia:

 1. Wprowadzenie dotyczące realizowanych programów wsparcia w ramach podejścia Leader.

 2. Zakres małych projektów. Przykłady projektów możliwych do realizacji.

 3. Definicja beneficjenta.

 4. Forma i wysokość pomocy.

 5. Poziom pomocy.

 6. Warunki przyznania pomocy.

 7. Koszty podlegające refundacji w ramach realizacji małych projektów.

 8. Zajęcia z wypełniania wniosków o dofinansowanie.

W każdym szkoleniu może wziąść udział maksymalnie 20 osób dlatego o uczestnictwie będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Kolejne terminy szkoleń będą uzależnione od ilości zgłoszeń i zostaną podane w najbliższym możliwym czasie.

Zgłoszenia będą przyjmowane codziennie w godz. 10.00-15.00 w Biurze LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich przy ul. Solnej 6 w Trzebnicy oraz pod numerem telefonu 071 312 38 09.

 

Liczba odwiedzin : 444
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Techniczny
Osoba odpowiedzialna za informację :
Czas wytworzenia: 2009-11-16 07:11:46
Czas publikacji: 2009-11-16 07:11:46
Data przeniesienia do archiwum: Brak